Fortbildningspärmen

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer. Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse.

Fortbildningspärmarna är slut och har återuppstått som en digital fortbildningstjänst om ledarskap, bemötande och kvalitet.

Klicka på följande länk till Fortbildningsbiblioteket med hundratals PDF-filer i samarbete med WeLib. Det är en professionell fortbildningslösning för hela personalen – skolan, förskolan, fritidshem. Pärmmaterialet finns där – plus ett hundra till andra filer och videos.