Ledarskap i klassrummet & Uppdrag vikarie

Tillsammans med Gothia Fortbildning har jag uppdaterat min ”klassiker” Ledarskap i klassrummet. Boken tillkom genom ett samarbete mellan Utbildningsradio och Ekelunds Förlag och har varit en av mina mest använda böcker. Den är utformad som en cirkelbok för att underlätta samtal om ledarskap, arbetsro och konstruktiv normbildande i våra undervisningsgrupper. Boken har kompletterats med ny information, utkommit i en ny form och lär fortsätta att vara ett stöd till många pedagoger.

Information och beställning: https://www.gothiafortbildning.se/77410805-product

GOTHIA_STEINBERG_LEDARSKAP_I_KLASSRUMMET_3_framsidaCursor_och_GOTHIA_STEINBERG_UPPDRAG_VIKARIE_2_framsida_pdf

Sedan har jag nyligen utkommit med en ”systerbok” till Ledarskap i klassrummet, men ca 80% samma innehåll, men med exempel som specifikt riktar sig till vikarier, obehöriga, nya pedagoger m.fl. som behöver förstå betydelsen av det pedagogiska ledarskapet för att lyckas få elevernas förtroende och följsamhet. Boken heter Uppdrag vikarie. Information och beställning: https://www.gothiafortbildning.se/77410812-product

Share this post