Nu lanseras Fortbildningspärmen

Nu lanserar mitt STORA fortbildnignsprojekt, Fortbildningspärmen med hundratals kopieringsunderlag.

Fortbildningspärmen: Kort. Praktiskt. Inspirerande

Pärmfolder och information

Beställning av FortbildningspärmenIMG_3887
Behöver ni en utmärkt idé för en intern studiedag?

Behöver ni bra startpunkter för arbetslagsträffar och APT- träffar?

Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap?

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer.Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.

Dessa fortbildningsbrev på vardera en sida kan kopieras och användas i arbetslag, ämnesgrupper, övriga personalgrupper och på interna studiedagar och arbetsplats-träffar.

Filmklipp om Fortbildningspärmen

Share this post