Pedagogik och politik – trender, traditioner och vägen framåt

Gratis genomgång för skolnämnder och förvaltningar

Pedagogik och politik: Trender, traditioner och kampen mellan kontroll och tillit

Vi behöver veta hur det går – därför lägger vi idag stor vikt vid dokumentation, utvärderingar, testning, mätning och förvaltnings- och nämndprojekt och initiativ. Samtidigt behöver vi visa stor tillit till professionen och våra medarbetare. Har vi den rätta balansen mellan kontroll och tillit, mellan rationella lösningar och förtroendelösningar?

John Steinberg, fil. dr i pedagogik, med erfarenhet som rektor, fullmäktige- och nämndledamot, beskriver Mikro-Makromodellen för skolutveckling på 45 minuter plus 15 minuters frågestund. Modellen beskriver varför många initiativ inte har gett önskat resultat och pekar på en väg framåt.

John är författare till 48 böcker om ledarskap, skolan, lärande, värderingar och kommunikation och är en välkänd, inspirerande föreläsare. Han kombinerar analyser med praktiska modeller baserade på hundratals skolbesök och möten med tiotusentals lärare.

Genomgången erbjuds mot endast reseersättning. Enda kravet är att deltagare kommer från både nämnden och förvaltningen.

Kontakt via e-post: john@steinberg.se. Se även www.steinberg.se och www.learningsocietyblog.com.

 

Share this post