Nu lanserar mitt STORA fortbildnignsprojekt, Fortbildningspärmen med hundratals kopieringsunderlag.

Fortbildningspärmen: Kort. Praktiskt. Inspirerande

Pärmfolder och information

Beställning av FortbildningspärmenIMG_3887
Behöver ni en utmärkt idé för en intern studiedag?

Behöver ni bra startpunkter för arbetslagsträffar och APT- träffar?

Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap?

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer.Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.

Dessa fortbildningsbrev på vardera en sida kan kopieras och användas i arbetslag, ämnesgrupper, övriga personalgrupper och på interna studiedagar och arbetsplats-träffar.

Filmklipp om Fortbildningspärmen


Gratis genomgång för skolnämnder och förvaltningar

Pedagogik och politik: Trender, traditioner och kampen mellan kontroll och tillit

Vi behöver veta hur det går – därför lägger vi idag stor vikt vid dokumentation, utvärderingar, testning, mätning och förvaltnings- och nämndprojekt och initiativ. Samtidigt behöver vi visa stor tillit till professionen och våra medarbetare. Har vi den rätta balansen mellan kontroll och tillit, mellan rationella lösningar och förtroendelösningar?

John Steinberg, fil. dr i pedagogik, med erfarenhet som rektor, fullmäktige- och nämndledamot, beskriver Mikro-Makromodellen för skolutveckling på 45 minuter plus 15 minuters frågestund. Modellen beskriver varför många initiativ inte har gett önskat resultat och pekar på en väg framåt.

John är författare till 48 böcker om ledarskap, skolan, lärande, värderingar och kommunikation och är en välkänd, inspirerande föreläsare. Han kombinerar analyser med praktiska modeller baserade på hundratals skolbesök och möten med tiotusentals lärare.

Genomgången erbjuds mot endast reseersättning. Enda kravet är att deltagare kommer från både nämnden och förvaltningen.

Kontakt via e-post: john@steinberg.se. Se även www.steinberg.se och www.learningsocietyblog.com.

befria_lararna