John Steinberg

John Steinberg

Du är med i ett Tinder-spel

”Du har bara två sekunder på dig att göra intryck”, heter det. Grymt är det I alla fall att tänka så. Men som pedagog har du hela fyra sekunder på dig. Gratulerar! Det är mycket som händer på de där…

1. I know my purpose

Nr 1 of 40 decisions every teacher must make. Decide your purpose Why are you a teacher?What attracted you to this profession?What do you want to accomplish?What do you want to be remembered for? Your challenge Write down your purpose…

3. I know how to enter a room

Nr 3 av 40 decisions every teacher must make. Decide your type of entrance into a room.  You have three choices. A. A passive, informal, defensive, or laid-back entrance. B. A neutral, unobtrusive, non-descript entrance. C. An offensive, positive, ”we’re…

PedPep

Start 15/10/18 PedPep 1: Vem av dina elever och kollegor behöver några extra sekunders uppmärksamhet och uppmuntran denna vecka? Ta tid för några vänliga ord. PedPep 2: Hjälp en elev, men rusa inte iväg. Stanna kvar 2-3 extra sekunder. Eleven…