15. Nätverket

Träffa andra AL-ledare från hela landet. Hör hur andra tänker och gör.

Välkommen till Nätverket för Arbetslagsledare (Ladda ner PDFfilen nedan).

I en serie inlägg har jag gett några riktlinjer från mitt perspektiv om AL-möten och AL-ledarens roll. Dessa inlägg finner du samlade i mitt Fortbildningsbiblioteket tillsammans med 450 andra text och video filer för fortbildning.

Skapa ett forum där kollegorna känner att de kan ta upp och sedan konstruktivt hitta vägar framåt i en ofta utmanande verklighet. Man behöver hjälpas åt, helt enkelt. Hjälp kommer sällan utifrån, utan verksamheten och kollegorna behöver ofta hitta lokala lösningar på stora frågor. Arbetslaget är ett av skolans och förskolans viktigaste forum för just det kollektiva ansvaret för utvecklingen. Lycka till! Och hör av er om jag kan vara till hjälp. Det är min förhoppning att Nätverket för Arbetslagsledare stärker dessa ledare – och naturligtvis själva arbetslagets medlemmar.