AL 3 Nätverket för Arbetslagsledare

Som ett led i min passion för pedagogik och pedagoger startar jag ett Nätverk för arbetslagsledare. Ladda ner foldern nedan (2 sidor). Det övergripande syftet är att stärka arbetslaget som forum för pedagogiska samtal och pedagogisk utveckling via utbildning, material, handledning och nätverkande.

Tio utbildningstillfällen/nätverksträffar via Zoom underlättar för en Arbetslagsledare, var som helst i landet, att delta. Man får spridningsrätt till de 450 datafiler som finns i mitt Fortbildningsbibliotek samt 20 konkreta förslag under läsåret för en aktivitet för att inleda veckans pedagogiska samtal inom AL (APT eller Ämnesgruppen).

I kommande inslag kommer att ges exempel. Välkommen att delta och känna att ert arbetslag stärks av det goda samtalet om sin profession.