2. Definiera dig som ledare

När någon frågar dig vad du har för yrke eller vad du sysslar med ska du inte svara: ”Jag är matematiklärare” eller: ”Jag är klasslärare för en årskurs fyra.” Du ska svara: ”Jag är ledare för en grupp ungdomar på högstadiet med särskilt ansvar att ge dem en förståelse för matematikens betydelse” eller: ”Jag är ledare för en grupp tio–elvaåringar med uppdrag att lära dem hur lärandet går till.”

Jag erkänner. Det är ett krångligare svar. Men det är ett bättre svar.

Du har ett ledarskapsyrke. Därför tål det att tänkas länge och väl på vad goda ledare du själv har mött genom åren gör med dem de leder. Förmodligen följande:

 • De har stor tilltro till sin grupp.
 • De är tydliga i sina överenskommelser.
 • De följer upp.
 • De driver utvecklingen framåt.
 • De är bra på att bygga relationer.
 • De är bra på att kommunicera.
 • De målar upp bilder av en positiv och möjlig framtid.
 • De tar stort ansvar för resultaten.
 • De är tillgängliga och pålitliga.
 • De är på plats.
 • De har en god plan.
 • De är bra på att lyssna.
 • De söker konstruktiva lösningar.
 • De är bra på att få alla med.

Det är ingen dålig lista, men var och en av dessa saker är, naturligtvis, viktiga i strävan att få en grupp med sig. Kan man ha en plan som man driver igenom och ändå vara en god lyssnare med förmågan att ändra sig och anpassa sig? Visst. Det är precis det goda ledare och lärare gör. De har en plan. De driver sin plan. De kan knyta an även till elevernas vilja och kan improvisera i stunden.

Svårt? Jo, det erkänner jag. Men det blir ännu svårare om du inte stannar upp och tänker att du är gruppens ledare och funderar på hur du främst vill utöva ditt ledarskap.

 • Vad vill du ta med dig och låna från de goda ledarna du har mött i ditt liv?

Från boken Fyrtio minuter, hundratals beslut. gothiafortbildning.se. Om de hundratals beslut som nya och erfarna pedagoger fattar under varje lektion.