1. Förstå ditt uppdrag

Definiera dig som ledare, snarare än ”bara” lärare eller pedagog. Du leder ungdomars utveckling. Du skapar förutsättningarna för lärande. Ditt uppdrag, först och främst, är att ge de barn och ungdomar du möter en stor portion hopp. Hopp om att de kan lära sig, hopp om att de kan klara skolans utmaningar, hopp om en bättre framtid.

En elev som känner hopp är mer beredd att ta sig an utmaningar än den som inte känner hopp. Visst vill du hjälpa dina elever att ”klara kursen”, klara de många målen, få bra betyg, klara prov och att formulera sig i tal och skrift. Gör det. Du vill också, naturligtvis, skapa arbetsro och ett positivt inlärningsklimat. Men allt blir lättare om du förstår att ditt huvuduppdrag är att ge hopp. Vad betyder detta i praktiken?

  • Att mycket hänger på din attityd till eleverna.
  • Att mycket hänger på ditt sätt att bemöta eleverna.
  • Att mycket hänger på din människosyn.
  • Att mycket hänger på dina värderingar.
  • Att mycket hänger på de relationer du bygger upp med eleverna.

Det är tuffa bud redan från början. Det är inte så enkelt att svara på frågan om sin människosyn, hur man definierar sitt uppdrag eller vad man har för attityder till barn och ungdomar. Inte heller ska vi gräva vidare i just frågan om filosofi, värderingar och människosyn. Jag ber dig dock vänligen att tänka på att detta är den första nyckeln till framgång.

Det är min bestämda uppfattning att de som klarar sig bäst i detta yrke går in i mötet med eleverna med en mycket positiv bild av vad mötet kommer att leda till. Vi pratar inte om betydelsen av positivt tänkande. Vi pratar om en bestämd idé man har i sitt huvud: ”Jag vet att denna grupp kan lyftas och utvecklas och det är mitt uppdrag att se till att de också förstår detta.”

  • Hur definierar du ditt uppdrag och förklarar det för andra?

(Från boken Fyrtio minuter, hundratals beslut. gothiafortbildning.se)