Studiedag 2: Ledarskap och bemötande inom förskolan (16 videos)

Tillgängligt endast för abonnenter. Skicka meddelande till john@steinberg.se för att få provabonnera.

2. Anknytning

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

6. Estetik

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

7. Lärmiljön

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

8. Svåra samtal

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

9. Kroppsspråket

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.

10. Gör din grej

Tillgängligt via abonnemang. Kontakta john@steinberg.se för att få prova.
Frågor? Sök i vår databas