PedPep

Start 15/10/18

PedPep 1: Vem av dina elever och kollegor behöver några extra sekunders uppmärksamhet och uppmuntran denna vecka? Ta tid för några vänliga ord.

PedPep 2: Hjälp en elev, men rusa inte iväg. Stanna kvar 2-3 extra sekunder. Eleven får bättre fokus – och du med.

PedPep 3: Ta hand om dig själv i 2-3 sekunder innan du skyndar vidare för att hjälpa en elev. Stanna upp. Andas. Blicka ut över rummet – sedan bestäm vart du ska.

PedPep 4: Knyt samman då-tid och nu-tid så att eleven känner relevans för dagens dilemman. Välj ut ett tema från veckans undervisning eller texter för att brygga över från då till nu.