Ledarskap i klassrummet

Följande möjligheter finns för att främja studiero, värderingsbaserat bemötande och undervisningskvalitet:

 1. Konsultation med ledningsgruppen för att kartlägga önskemål och behov, antingen på plats eller via telefon. Vad krävs för en systematisk utveckling av ledarskapsfärdigheter bland personalen?
 2. Stor föreläsning för all personal om ledarskapets vetenskap och artisteri, halv dag. John presenterar sitt koncept för tydligare ledarskap i barn- och ungdomsgrupper. John sammanfattar vilka utmaningar som finns i en relationsstyrd verksamhet och ger konkreta exempel på pedagoger som klarar uppdraget väl i en alltmer komplex verklighet. Många exempel på s.k. icke-verbalt ledarskap – hur pedagogens kroppsspråk påverkar följsamhet.
 3. Handledning för processledare (förstelärare och andra skolan själv väljer), halv dag. John går igenom hur man kan leda systematiska processer efter Skolverkets Effektkedja-metod tillämpad på ledarskapsträning. Hur man organiserar träningsuppgifter och uppföljningar. Hur man observerar och följer upp med konstruktiva coachande samtal.
 4. Tillgång till åtta ”mini-kurser” i PDF-format byggda på konceptet ”beteendebaserat lärande” (BBL) kring teman om ledarskap, värdegrundsfrågor, kommunikation, bemötande, undervisningskvalitet, med mera. Varje mini-kurs innehåller tre till sex delar med en kort text, exempel på reflektionsfrågor och exempel på veckans träningsuppdrag. Dessa kurser är designade med regel nr 1 i all effektiv fortbildning – det ska påverka pedagogens praktiska handlingar i dennes vardag. Här får processledaren (rektor, förstelärare m.fl.) ett konkret underlag för att träna pedagogiskt ledarskap med sina medarbetare. Man kan göra en kurs per månad med sin personal – eller i egen takt. Konkreta, praktiska, enkla träningsuppgifter gör att det blir av!Mini-kurserna kan även användas som underlag för interna studiedagar, APT, AL-möten, ämnesgruppsmöten och andra personalmöten.
 5. Onlineutbildningar och handledningsvideos är under produktion, med bland annat följande teman:
 •          Utmaningar, historik och förklaringsmodeller– ”Du har ett ledarskapsyrke” är temat.
 •          Observationer av de bästa pedagogiska ledarna– hur de tänker, gör och planerar.
 •         Icke-verbalt ledarskapoch hur man utnyttjar kroppsspråket för att få följsamhet, ett centralt tema i mini-kurserna.
 •          Vad man tittar på vid ett verksamhetsbesökoch hur man skapar strukturen för en ”vi tittar in till varandra i en vi hjälper varandra att lyckas”-kultur.
 •         Undervisningskvalitet? Vad är det egentligen? Hur vet vi att eleverna förstår?  Enkla modeller för planering och uppföljning. Genvägen till bättre fokus och koncentration är ett meningsfullt och attraktivt innehåll.
 •         Coachning – en modell för coachning av kollegoroch elever som utgår från deras styrkor. Hur är man både hård och mjuk som handledare och coach? John har en speciell kort-coachning och co-coachning metod han presenterar.
 •        Bemötande, värdegrund, konflikthantering och hur man blir en trovärdig, hållbar ledare. Ge signaler till barn och ungdomar att du håller även när det blåser. Visa att du ser och kan tillvara deras styrkor.
 •  Den nya motivationen– från målstyrning till självstyrning – att motivera sig själv, sina kollegor, föräldrar, barn och elever. En blick mot  framtiden.

6. För att kunna följa processen och effekten följer utbildningen den s.k. Effektkedjan som Skolverket rekommenderar, med verktyg och mallar. John samarbetar med MeAnalytics. Deras Loopme Appgör det möjligt, enkelt och tydligt, att följa effekterna av sin ledarskapsträning

Fortbildningsbiblioteket – En digital verktygslåda och kunskapsdatabas med 425 PDF-filer och videos om ledarskap, bemötande och kvalitet

“En guldgruva av underlag för pedagogiska samtal, fortbildning och ledarskapsträning som räcker i många år.” Mer information:

Johns böcker relevant för ledarskap i klassrummet. Beställningar via gothiafortbildning.se.

Ledarskap i klassrummet. Bästsäljande cirkelbok. Beställning

Att vända en klass (med Åsa Sourander) (Ny utgåva går att beställa från och med augusti 2019)

Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap Beställning

Värdegrundsarbete i praktiken: Metodbok för skolan Beställning

Flera av Johns titlar finns hos gothiafortbildning.se och http://www.lararforlaget.se