Fortbildningsbiblioteket

kr6,900.00

Fortbildningsbiblioteket är en digital lösning för skolans fortbildning med underlag för pedagogiska samtal främst om ledarskap, bemötande och kvalitet. Innehållsförteckningen syns på steinberg.se (startsidan till höger).

Det är enkelt att söka, ladda ner och sprida och tillgängligt för all personal på varje verksamhet som har ett abonnemang på rättigheterna.

Fortbildningsbiblioteket innehåller hundratals PDF- och videofilmer för skolan, förskolan och fritidshem. Även material för föräldrar, elever, vikarier, assistenter, skolledare med flera ingår.

Materialet ger maximal flexibilitet. Använd det på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten.

Allt eftersom läggs det in fler samlingar med ytterligare material för digitala studiedagar och startpunkter för APT-och AL-träffar.

Handledning via Zoom erbjuds åtta gånger under ett läsår. Sök offert (john@steinberg.se) om beställningen gäller alla skolor inom en kommun eller utbildningskoncern. 

Två lagledare utses av skolan får får möjlighet att fördela inloggning till personalen eller själv registrera användare.

Kategori:
Frågor? Sök i vår databas