Johns föreläsningar för skolan & förskolan

För skolan & Förskolan

Nya tider kräver nya lösningar och Johns föreläsningar blir digitala i Fortbildningsbiblioteket. John kombinerar föreläsningar med parsamtal, demonstrationer av sina metoder och ofta filmsekvenser eller bildserier. Han är en mycket praktisk teoretiker med 40 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska ”vi kan prova i morgon” exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. Kontakta John.

Till information om Fortbildningsbiblioteket.

Senaste föreläsnings- och bokfolder.

John Steinbergs bok- och föreläsningsfolder

TEMA 1

Ledarskap i klassrummet

(kan anpassas för förskolan och fritids)

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Följande teman berörs:

 • Du har ett ledarskapsyrke
 • Du kan påverka mera än du tror
 • Förtroende skapas via s.k. icke-verbalt ledarskap
 • Vad gör de bästa pedagogerna?
 • Moderna metoder kräver mer ledarskap och struktur, inte mindre

Referensbok: Ledarskap i klassrummet (Gothia Fortbildning)

TEMA 2

Hitta elevernas styrkor

(kan anpassas för förskolan och fritids)

Här presenterar jag en unik modell för ”styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Demonstrationer av styrkesamtal och hur man komponerar en  ”Styrkestjärna”
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • En introduktion till co-coaching
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Professionella samtal (tidigare Epago, numera finns den hos LäroMedia)

TEMA 3

Olika rubriker

Gör varandra bättre. Jag hjälper dig-Du hjälper mig. Att handleda pedagoger.

Denna utbildning riktar sig främst till skolledare, förstelärare, arbetslagsledare, specialpedagoger, VFU handledare och andra som agerar coacher, handledare och mentorer.  Utbildningen kan också fokusera på kollegial handledning, där pedagogerna co-coachar varandra och därmed riktar sig till hela kollegiet.

Utbildningen fokuserar på vad man ska titta på vid ett verksamhetsbesök på skolan, förskolan eller fritids. Sedan ställs frågan hur man bäst kan coacha pedagogerna efter detta besök. Med Co-coaching konceptet handlar om hur pedagogerna kan strukturera och efterarbeta besök till varandra. Mallar delas ut.

Syftet är att avdramatisera detta med verksamhetsbesök – det behöver inte ta lång tid. Mallar delas ut.

Ytterligare ett syfte är att avdramatisera samtal och coaching efter besöket. Inte heller det behöver ta lång tid. Modellen är enkel att följa och tillämpa. Modellen innehåller fem basfrågor.

Referensbok: Hitta lärarnas guldstunder (Lärarforlaget)

TEMA 4

Vad är bra undervisning?

Om undervisningskvalitet

Här presenterar jag en unik modell för ”styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Demonstrationer av styrkesamtal och hur man komponerar en  ”Styrkestjärna”
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • En introduktion till co-coaching
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Professionella samtal (tidigare Epago, numera finns den hos LäroMedia)

TEMA 5

Tillbaka till hjärtat/Befria lärarna

(kan anpassas för förskolan och fritids)

Denna föreläsning riktar sig främst till skolpolitiker, nämndledamoter, skolchefer, skolutvecklare och skolledare. Jag har observerat den svenska skolans utveckling under 40 år. Denna föreläsning (och diskussion) behandlar bland annat:

 • Resultatförbättring genom att höja undervisningens status och kvalitet
 • Det man fokuserar på blir man bättre på
 • Värderingsstyrning kontra målstyrning
 • Sex metoder för resultatuppföljning
 • De stora frågorna alla skolutvecklare och skolpolitiker borde ställa och diskutera

Referensbok: Befria lärarnas (Lärarförlaget)

Handledning: Handledning för enskilda pedagoger och arbetslag erbjuds i form av verksamhetsbesök och uppföljande samtal på plats, enskilt eller i arbetslag.

TEMA 6

Back to Basics: Varför? Vad? När?

Hitta tillbaka till organisationens grunder med korttidsstrategi-intervjuer.

Vad gör vi? Varför gör vi det? Vart är vi på väg? Vilka är våra grundläggande värderingar? Vad, egentligen, är organisationens syfte, budskap och metoder? Vilket är vårt nästa steg?

Fil. dr John Steinberg är författare till ett 50-tal böcker om ledarskap, kommunikation, värderingar och inlärning. Han har utarbetat en unik intervjuteknik för korttidscoachning där man på några få minuter kan komma åt en eller två väsentligheter för att hitta tillbaka till sin och organisationens grund, styrkor och åtaganden.

Samhället, demografiförändringar, trender, teknik och marknaden ändras i ett rasande tempo. Din organisation har goda idéer, höga ideal, stora planer, ambitiösa chefer, oändliga möten och dussintals projekt och rutiner. Att åter hitta och bli påmind om sin ”grund” är ett sätt att komma framåt i alltmer osäkra tider.

Varje korttids-intervju som är en del av seminariet tar 5–7 minuter och siktar på ett ”nästa steg inom en 48-timmar-strategi”.

Samla ledningsgruppen, styrelsen, cheferna, en projektgrupp eller till och med hela personalgruppen.

”Dr Johns” praktiska 90-minutersseminarium Back to Basics påvisar metoden, förklarar koncepten bakom och ger deltagarna en chans att prova på att intervjua varandra enligt denna modell. John kan hålla detta seminarium på svenska eller engelska. Om ni önskar ”mera”,  kan detta följas upp med regelbundna ”Dr John” check-ups eller också kan John lära ut metodiken i pedagogiska träningsseminarier.

Frågor? Sök i vår databas