Tjänster & Föreläsningar

Tjänster som erbjuds:

 1. Handledning till mina olika böcker som ofta används som cirkelböcker som personalen samlas kring.
 2. Föreläsningar – se nedan
 3. Fortbildningsbiblioteket – läsa mera i fliket på menyraden och nästa punkt.
 4. Prata pedagogik – en workshop/seminarium för arbetslag. 90 minuter. Att få pedagoger att prata pedagogik med varandra har varit mitt livs ”kall”. Jag demonstrerar en ny modell för upplägget av arbetslagsmöten så att pedagogisk kvalitet och samtal om det professionella görandet står i centrum.  Beställ en workshop till ert arbetslag eller ledningsgrupp, 90 minuter, som demonstrerar och lär ut hur man gör och hur ni kan utnyttja Fortbildningsbiblioteket.
 5. Check-up med Dr John – individuellt. Vi sätter ord på dina styrkor och värderingar och undrar ”Vart är du på väg?”. En check-up med Dr John. 45 minuter.
 6. Grupp check-up med Dr John som stärker arbetslaget, ledningsgruppen eller projektgruppen. 45 minuter. En check-up då och då med en utomstående kan vara en puff framåt.
  –     Vart är vi på väg?-Varför ska vi dit?- Vilka styrkor och värderingar bär oss framåt? -Inom 48 timmar ska jag/vi… – Hur små handlingar leder till stora resultat.

  Kontakta John.

  Det finns tre sätt att ta del av en föreläsning:
 1. Virtuellt live, t.ex. via Zoom eller liknande
 2. Live på plats – när Corona har lagt sig
 3. Förinspelat via Fortbildningsbiblioteket

John är en mycket praktisk teoretiker med 45 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska ”vi kan prova i morgon”-exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning.

Kontakta John.

Ladda ner hela listan på ett tio-tal av Johns föreläsningar för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. De mest eftertraktade föreläsningar finns nedan, Tema 1-5, men det finns flera i filen du kan ladda ner.

TEMA 1
Ledarskap i klassrummet

(kan anpassas för förskolan och fritids och finns digitalt via Fortbildningsbiblioteket)

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Följande teman berörs:

 • Ledarskap i en relationsstyrd skola
 • Att bemöta och samarbeta med utmanande elever
 • Vad ingår i ett hållbart ledarskap?
 • Vad gör de pedagoger som lgyckas i de svåraste situationerna?
 • Stabilitetens betydelse i ett instabilt system

Referensbok: Ledarskap i klassrummet (Gothia Fortbildning)

TEMA 2
Lärarens kroppsspråk

En föreläsning med John blandar teori med praktiska exempel, humor med allvar, inspiration med ”så kan man göra.” Föreläsningen anpassas efter målgruppen och beställarens önskemål till exempel för grundskolan, gymnaiseskolan, förskolan, fritidshemmen. Vissa föreläsningar kan anpassas för företag och näringslivet. 

Denna föreläsning fokuserar på exempel om icke-verbal kommunikation och icke-verbalt ledarskap

 • Små saker har stor betydelse
 • Vad är icke-verbalt ledarskap?
 • Du blir avläst hela tiden – vill denna person mig väl?
 • Exempel: röst, röreslemönter, gester, med mera
 • Intention påverkar beteende
 • Om beteendebaserat ledarskap

Bokrekommendation: Lärarens kroppsspråk

Tema 3
Att vända en klass: Strategier för motivation

 • Att vända en klass
 • Att ge elevern strategier – om metakognitionens betydelse
 • Undervisa utifrån verkligheten snarare än mål
 • Hjärtat-Hjärnan-Händer-Fötter; Statiskt eller Dynamisk?
 • Vad menar vi med undervisningskvalitet?
 • Moderna metoder kräver mer ledarskap, inte mindre

Bokrekommendation: Att vända en klass.

Tema 4.

Stärk arbetslaget – en workshop för skolans eller förskolans arbetslagets pedagogiska uppgift

 • Arbetslagets pedagogiska uppgift
 • Prata pedagogik med varandra – en modell för att strukturera pedagogiska samtal inom arbetslaget
 • Spegla varandra och fokusera bara på en detalj
 • Sök styrkorna hos varandra – en modell för korttidsuppföljande samtal
 • Konkretiseringens och uppföljningens betydelse
 • Tecken på ett välfungerande arbetslag. Är vi på rätt väg?

Bokrekommendation: Stärk arbetslaget: Er guide till kvalitet och samarbete inom förskolan. Boken för skolans arbetslag kommer ut hösten 2021.

Tema 5.

Värdegrundsarbete i praktiken – Hitta styrkorna

Här presenterar jag en unik modell för ”styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Beteendebaserat värdegrundsarbete är det som ger effekt
 • Demonstration av styrkesamtal
 • Hur man komponerar en Styrkestjärna
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • Att leda värderingsövningar
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Värdegrundsarbete i praktiken och/eller Aktiva värderingar