För skolan & förskolan

John kombinerar föreläsningar med parsamtal, demonstrationer av sina metoder och ofta filmsekvenser eller bildserier. Han är en mycket praktisk teoretiker med 40 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska “vi kan prova i morgon” exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. Kontakta John.

Senaste föreläsnings-och bok folder.

John Steinbergs bok-och föreläsningsfolder

TEMA 1: Ledarskap i klassrummet (kan anpassas för förskolan och fritids)

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Följande teman berörs:

 • Du har ett ledarskapsyrke
 • Du kan påverka mera än du tror
 • Förtroende skapas via s.k. icke-verbalt ledarskap
 • Vad gör de bästa pedagogerna?
 • Moderna metoder kräver mer ledarskap och struktur, inte mindre

Referensbok: Ledarskap i klassrummet (Gothia Fortbildning)

TEMA 2: Hitta elevernas styrkor (kan anpassas för förskolan och fritids)

Här presenterar jag en unik modell för “styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Demonstrationer av styrkesamtal och hur man komponerar en  “Styrkestjärna”
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • En introduktion till co-coaching
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Professionella samtal (tidigare Epago, numera finns den hos LäroMedia)

TEMA 3: Olika rubriker: Gör varandra bättre. Jag hjälper dig-Du hjälper mig. Att handleda pedagoger.

Denna utbildning riktar sig främst till skolledare, förstelärare, arbetslagsledare, specialpedagoger, VFU handledare och andra som agerar coacher, handledare och mentorer.  Utbildningen kan också fokusera på kollegial handledning, där pedagogerna co-coachar varandra och därmed riktar sig till hela kollegiet.

Utbildningen fokuserar på vad man ska titta på vid ett verksamhetsbesök på skolan, förskolan eller fritids. Sedan ställs frågan hur man bäst kan coacha pedagogerna efter detta besök. Med Co-coaching konceptet handlar om hur pedagogerna kan strukturera och efterarbeta besök till varandra. Mallar delas ut.

Syftet är att avdramatisera detta med verksamhetsbesök – det behöver inte ta lång tid. Mallar delas ut.

Ytterligare ett syfte är att avdramatisera samtal och coaching efter besöket. Inte heller det behöver ta lång tid. Modellen är enkel att följa och tillämpa. Modellen innehåller fem basfrågor.

Referensbok: Hitta lärarnas guldstunder (Lärarforlaget)

TEMA 4: Vad är bra undervisning? Om undervisningskvalitet

Detta är en föreläsning/studiedag som handlar om undervisningskvalitet. Vad är uppdraget? Vad är bra undervisning? Kan digitala verktyg bidra till kvalitetsutveckling? Det är många som undrar hur den svenska skolan kan lyftas. Mitt svar är: genom att höja kvalitén på undervisningen. Det är denna fråga som är centrum för denna föreläsning/studiedag.

 • Gemensamma referensramar om kvalitet
 • Undervisning 1.0, 2.0, 3.0 – förmedlingspedagogiken och projektpedagogikens för och nackdelar, strukturer och möjligheter
 • Det optimala tillståndet för lärande
 • Hjälper digitala verktyg?
 • Lärarrollens betydelse.

Referensbok: Lärarskicklighet (Gothia Fortbildning) eller Fyrtio minuter, hundratals beslut (Gothia Fortbildning)

TEMA 5: Tillbaka till hjärtat/Befria lärarna

Denna föreläsning riktar sig främst till skolpolitiker, nämndledamoter, skolchefer, skolutvecklare och skolledare. Jag har observerat den svenska skolans utveckling under 40 år. Denna föreläsning (och diskussion) behandlar bland annat:

 • Resultatförbättring genom att höja undervisningens status och kvalitet
 • Det man fokuserar på blir man bättre på.
 • Värderingsstyrning kontra målstyrning
 • Sex metoder för resultatuppföljning
 • De stora frågorna alla skolutvecklare och skolpolitiker borde ställa och diskutera

Referensbok: Lektionen är helig (Lärarförlaget) och Panik i skolpolitik (finns hos LäroMedia)

Handledning: Handledning för enskilda pedagoger och arbetslag erbjuds i form av verksamhetsbesök och uppföljande samtal på plats, enskilt eller i arbetslag.

TEMA 6: Voffor då då? En interaktiv Rumpnisseföreläsning

Denna föreläsning är ny och integrerar delar av andra föreläsningar och görs i sann Rumpnisse andan: Voffor gör vi på detta viset? . Mycket interaktion med publiken med live demonstrationer av en korttidscoaching metod som främjar det jag lite mystiskt (men förklaras under föreläsningen) kallar för Makro-Mikro aspekter av organisationsutveckling.

I princip handlar det för chefer, pedagoger och andra medarbetare att kunna skifta perspektiv upp och ner – att se den stora bilden av vad man vill åstadkomma (visioner, värderingar, o.s.v.) och de små stegen som behövs för att komma dit. Som alltid när John föreläser blir det praktiskt, inspirerande och tydlig. Här är länken till bildspelet – men det kräver sina förklaringar. Hör med John.