Styrkesamtal – exempel

Styrkesamtal på svenska som demonstrerar en modell för kort-tidscoaching utifrån människors styrkor. Kontakta John om du är intresserad av att få ett styrkesamtal (15-20 minuter). Styrkesamtal erbjuds både individuellt och till grupper, t.ex. arbetslag, ledningsgrupper eller projektgrupper. Då och då är det nyttigt att få en puff framåt med provokativa frågor i en konstruktiv anda. Vart är jag (vi) på väg och hu kan jag (vi) utnyttja våra styrkor, erfarenheter och värderingar på väg framåt.

Gina Hedemo, lärare
Charlotte Hågård, mentor, karriärcoach, LinkedIn expert
Helena Wallberg, lärare, författare, föreläsare, skolutvecklare. undervisningsutvecklare
Anette Wilnersson, inspiratör, entreprenör, Betongfabriken, Wenngarn – Sigtuna
Inger Elftorp, lärare, entreprenör, småföretagare
Lena Winqvist, lärare