Tillsammans med Gothia Fortbildning har jag uppdaterat min ”klassiker” Ledarskap i klassrummet. Boken tillkom genom ett samarbete mellan Utbildningsradio och Ekelunds Förlag och har varit en av mina mest använda böcker. Den är utformad som en cirkelbok för att underlätta samtal om ledarskap, arbetsro och konstruktiv normbildande i våra undervisningsgrupper. Boken har kompletterats med ny information, utkommit i en ny form och lär fortsätta att vara ett stöd till många pedagoger.

Information och beställning: https://www.gothiafortbildning.se/77410805-product

GOTHIA_STEINBERG_LEDARSKAP_I_KLASSRUMMET_3_framsidaCursor_och_GOTHIA_STEINBERG_UPPDRAG_VIKARIE_2_framsida_pdf

Sedan har jag nyligen utkommit med en ”systerbok” till Ledarskap i klassrummet, men ca 80% samma innehåll, men med exempel som specifikt riktar sig till vikarier, obehöriga, nya pedagoger m.fl. som behöver förstå betydelsen av det pedagogiska ledarskapet för att lyckas få elevernas förtroende och följsamhet. Boken heter Uppdrag vikarie. Information och beställning: https://www.gothiafortbildning.se/77410812-product


Nu lanserar mitt STORA fortbildnignsprojekt, Fortbildningspärmen med hundratals kopieringsunderlag.

Fortbildningspärmen: Kort. Praktiskt. Inspirerande

Pärmfolder och information

Beställning av FortbildningspärmenIMG_3887
Behöver ni en utmärkt idé för en intern studiedag?

Behöver ni bra startpunkter för arbetslagsträffar och APT- träffar?

Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap?

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer.Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.

Dessa fortbildningsbrev på vardera en sida kan kopieras och användas i arbetslag, ämnesgrupper, övriga personalgrupper och på interna studiedagar och arbetsplats-träffar.

Filmklipp om Fortbildningspärmen


Gratis genomgång för skolnämnder och förvaltningar

Pedagogik och politik: Trender, traditioner och kampen mellan kontroll och tillit

Vi behöver veta hur det går – därför lägger vi idag stor vikt vid dokumentation, utvärderingar, testning, mätning och förvaltnings- och nämndprojekt och initiativ. Samtidigt behöver vi visa stor tillit till professionen och våra medarbetare. Har vi den rätta balansen mellan kontroll och tillit, mellan rationella lösningar och förtroendelösningar?

John Steinberg, fil. dr i pedagogik, med erfarenhet som rektor, fullmäktige- och nämndledamot, beskriver Mikro-Makromodellen för skolutveckling på 45 minuter plus 15 minuters frågestund. Modellen beskriver varför många initiativ inte har gett önskat resultat och pekar på en väg framåt.

John är författare till 48 böcker om ledarskap, skolan, lärande, värderingar och kommunikation och är en välkänd, inspirerande föreläsare. Han kombinerar analyser med praktiska modeller baserade på hundratals skolbesök och möten med tiotusentals lärare.

Genomgången erbjuds mot endast reseersättning. Enda kravet är att deltagare kommer från både nämnden och förvaltningen.

Kontakt via e-post: john@steinberg.se. Se även www.steinberg.se och www.learningsocietyblog.com.

befria_lararna


Aktuellt:

****  Befria lararna_4sep,  Befria lärarna, Malmö den 4 september 2017.

**** Öppen kurs för nya pedagoger, samt öppen kurs för assisterna och resurspedagoger. Inbjudan till Starkare tydligare förtroendeingivande Anmälan till john@steinberg.se  Kurserna gör jag tillsammans med Helén Viebke, våren 2018, i Helsingborg.

Annat på gång:

  1. befria_lararnaNy bok och ny föreläsning: Befria lärarna (Lärarförlaget) Målstyrning, mätmetoder och dokumention i all ära, men lärarande har en social-emotionell sida som behöver större uppmärksamhet. Länk till beställningen.

2. Cursor_och_Omslag_Fyrtio_minuter_pdfPaketpris för nya pedagoger. Länk till info och beställning

  1. 3. Ny bok för nya pedagoger: Fyrtio minuter, hundratals beslut. (Gothia Fortbildning) Obligatorisk läsning för nya pedagoger (tycker jag!)
    4. IMG_3887Fortbildningspärmen. Hundratals kopieringsunderlag för pedagogiska samtal. www.logistikteamet.se/steinberg

 

 

 

 

Min nya föreläsning heter Befria lärarna – Tillbaka till hjärtat. Målstyrning och mätningar i all ära, men nu är det dags att lyssna på hjärtat och leda med värderingar. Jag förklarar i en ny föreläsning.

De allra flesta av mina böcker finns hos nätbokhandlarna.

2014 blev jag utsedd till Årets Eldsjäl av Swedish Learning Association. Jag tackar och lovar vara eldsjäl i många år framöver.