Nu lanserar mitt STORA fortbildnignsprojekt, Fortbildningspärmen med hundratals kopieringsunderlag.

Fortbildningspärmen: Kort. Praktiskt. Inspirerande

Pärmfolder

Beställning av Fortbildningspärmen

IMG_3887Behöver ni en utmärkt idé för en intern studiedag?

Behöver ni bra startpunkter för arbetslagsträffar och APT- träffar?

Vill ni fortbilda personalen i pedagogiskt ledarskap?

Fortbildningspärmen innehåller hundratals kopieringsunderlag för samtal, kollegialt lärande och utveckling. Passar alla skolformer.Forskning bekräftar pedagogernas avgörande betydelse. Fortbildningspärmen stärker pedagogerna.

Dessa fortbildningsbrev på vardera en sida kan kopieras och användas i arbetslag, ämnesgrupper, övriga personalgrupper och på interna studiedagar och arbetsplats-träffar.


Gratis genomgång för skolnämnder och förvaltningar

Pedagogik och politik: Trender, traditioner och kampen mellan kontroll och tillit

Vi behöver veta hur det går – därför lägger vi idag stor vikt vid dokumentation, utvärderingar, testning, mätning och förvaltnings- och nämndprojekt och initiativ. Samtidigt behöver vi visa stor tillit till professionen och våra medarbetare. Har vi den rätta balansen mellan kontroll och tillit, mellan rationella lösningar och förtroendelösningar?

John Steinberg, fil. dr i pedagogik, med erfarenhet som rektor, fullmäktige- och nämndledamot, beskriver Mikro-Makromodellen för skolutveckling på 45 minuter plus 15 minuters frågestund. Modellen beskriver varför många initiativ inte har gett önskat resultat och pekar på en väg framåt.

John är författare till 48 böcker om ledarskap, skolan, lärande, värderingar och kommunikation och är en välkänd, inspirerande föreläsare. Han kombinerar analyser med praktiska modeller baserade på hundratals skolbesök och möten med tiotusentals lärare.

Genomgången erbjuds mot endast reseersättning. Enda kravet är att deltagare kommer från både nämnden och förvaltningen.

Kontakt via e-post: john@steinberg.se. Se även www.steinberg.se och www.learningsocietyblog.com.


Tre nya böcker på gång.. en om politik och pedagogik, en är en bok för nya pedagoger om de hundratals besluten som varje pedagog gör varje lektion, och ytterligare en bok blir en uppföljning till succéboken Lektionen är helig. Information kommer när jag vet utgivningsdatum.

Min nya föreläsning heter Tillbaka till hjärtat. Målstyrning och mätningar i all ära, men nu är det dags att lyssna på hjärtat och leda med värderingar. Jag förklarar i en ny föreläsning.

Kolla gärna webbkursen Lärarskicklighet: 59 färdigheter. Här är en länk till en kort introduktion som visar hur kursen är upplagd. Information/beställning: Gothia Fortbildning. Länk till rundvandring i kursen och introduktionen. 

Nu är min senaste folder och böcker och föreläsningar klar. Varsågod och bläddra!

bokfolder

I augusti 2015 kom min bok, Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap från Gothia Fortbildning. Det är om nästan total omarbetning av boken Världens bästa fröken. Information och beställning.

88099150-O Lärarskicklighet 150 pix

 

Nyligen blev jag utsedd till Årets Eldsjäl av Swedish Learning Association. Jag tackar och lovar vara eldsjäl i många år framöver.

Ny föreläsning: Voffor då då? (på svenska och på engelska). Denna interaktiva föreläsning med demonstration och förklaringar handlar om makro-mikro aspekter av organisationsutveckling och lämpar sig för chefer, coacher, pedagoger och alla som vill att en organisation ska utvecklas. Bildspelet ligger här – men det kräver sina förklaringar! Länk till Johns bildspel.