Handledning

John erbjuder handledning via en särskilt styrkeletande och beteendefokuserade metod han har utvecklats under de senaste tjugo åren. Svenska eller Engelska. Live eller Zoom

John har en egen Talk Show där gäster intervjuas 10-30 minuter om sina styrkor, strategier och nästa steg. BLI EN GÄST PÅ JOHN TALKSHOW! Kontakta John. Du kommer att säga ”Det har jag inte tänkt på.”

Tillämpningar av Johns handledning, intervjumetodik och Talk Show-format:

  • Ledningsgrupper
  • Arbetslagsgrupper
  • Individuell handledning
  • Som talkshow på konferenser
  • Som en utbildning i Styrkefokuserade intervju-och samtalsmeteodik
  • Som en komplement till föreläsningar med intervjuer av föreläsare, forskare, författare, musiker, m fl.

Se Johns online utbildningar i samtalsmetodik för pedagoger, ledare och föräldrar under fliket John Online – fortbildningsbiblioteket.

Allt har ett syfte – att lyfta fram individens eller gruppens styrkor, kreativa processer och ge mod och uppmuntran att fortsätta. 

Sagt om en gruppsession med ett arbetslag:
”…vad bra vi är egentligen, vilket bra prat och vilken samsyn vi har…”
”….det här vill vi göra fler gånger…”
”…..kul att prata om något vi lyckats med och få sätta ord på vad det var vi gjorde, hur vi tänkte och göra en mikroanalys. Varför det blev som det blev…”
”…vi kan nog arbeta med vilken utmaning som helst bara vi är eniga alltså har en samsyn och att vi löper hela linan ut….”

Chefens ord: ”Vill också passa på att skicka en stor eloge till dig som samtalsledare. Bra, effektiv, lyhörd, ödmjuk samt fenomenal på att plocka upp nyckelbegrepp under samtalets gång.

54 sekunders exempel på inramningen av Arbetslaghandledning.

Filosofi och metodik bakom Johns intervjuer och empowerment orienterade styrkande samtal: