Strategisamtal

Beställ ett strategisamtal och en “check-up” till dig personligen, din ledningsgrupp eller arbetslag. Vad har vi för strategier för att komma dit vi vill? Vilket är vårt nästa steg? John har utvecklat en särskilt styrkeletande och beteendefokuserade metod under de senaste tjugo åren. Blir tydligare med era strategier för utveckling! Svenska eller Engelska. Live eller Zoom

Sagt av Irene Georgellis, rektor Österåkers kommun: “Samtalen och reflektionerna tillsammans med John har utvecklat oss både som ledningsgrupp och individuellt som skolledare. Oavsett vilket ämne som samtalen fokuserar på lyckas John att konkretisera det abstrakta i vår vardagspraktik, får oss att blicka inåt när det gäller våra ledarskapshandlingar.”


John har även en egen Talk Show där gäster intervjuas 10-30 minuter om sina styrkor, strategier och nästa steg. BLI EN GÄST PÅ JOHN TALKSHOW! Kostnadsfritt. Kontakta John. Du kommer att säga ”Det har jag inte tänkt på.” Se exempel på Johns YouTube kanal

Johns online utbildningar i samtalsmetodik för pedagoger, ledare och föräldrar under fliket John Online – fortbildningsbiblioteket.

Allt har ett syfte – att lyfta fram individens eller gruppens styrkor, kreativa processer och ge mod och uppmuntran att fortsätta. 

Sagt om en gruppsession med ett arbetslag:
”…vad bra vi är egentligen, vilket bra prat och vilken samsyn vi har…”
”….det här vill vi göra fler gånger…”
”…..kul att prata om något vi lyckats med och få sätta ord på vad det var vi gjorde, hur vi tänkte och göra en mikroanalys. Varför det blev som det blev…”
”…vi kan nog arbeta med vilken utmaning som helst bara vi är eniga alltså har en samsyn och att vi löper hela linan ut….”

Chefens ord: ”Vill också passa på att skicka en stor eloge till dig som samtalsledare. Bra, effektiv, lyhörd, ödmjuk samt fenomenal på att plocka upp nyckelbegrepp under samtalets gång.

Filosofi och metodik bakom Johns intervjuer och empowerment orienterade styrkande samtal: