Böcker

Böcker hos Gothia Kompetens och Amazon

Omarbetad och utökad ny upplaga av klassikern: Ledarskap i klassrummet:

Flera nya kapitel, bland annat om undervisningsledarskap. Flera nya checklistor. Uppdaterad på flera sätt. Lika aktuell för skolutvecklng som alltid. Används av hundratals skolor som cirkelbok och underlag för samtal om ledarskapet i klassrummet och fritids. Lika aktuell för alla skolformer. En perfekt kombination av teori och praktiska exempel. Korta kapitdl med förslag till diskkussionsfrågor och övningar. Beställs via bokhandeln, LäroMedia eller förlaget. Länk till förlaget med information och beställning

New Book: Two Ways to Walk into a Room – A Guide for Teachers

There is a brand new book on Amazon.com called Two Ways to Walk into a Room. 25 lessons for teachers. There ARE two ways to walk into a room to win the students’ trust and cooperation – or not. About a 90-minute read. Here’s the link and the cover:

Link to Two Ways to Walk into a Room: https://a.co/d/4hy1Owk

Elevens lärande: Handledning i klassrummet

Ur pressmeddelandet om boken:

– Vi behöver hjälpa eleverna att förstå sina lärstrategier, säger John Steinberg, fil.dr. i pedagogik. Med kunskap om sina lärprocesser får eleverna bättre förutsättningar och lärarna större möjlighet att anpassa handledningen. Boken Elevens lärande – handledning i klassrummet ger de metoder som behövs.

John Steinberg har under flera decennier intervjuat, observerat och handlett lärare. Det har gett honom en insikt i lärarnas utmaningar och ledarskap. Nu har han även intervjuat barn och ungdomar om hur de lär sig och resonerar kring sitt lärande. Det har resulterat i boken Elevens lärande – handledning i klassrummet. Att förstå elevernas lärstrategier är en förutsättning för bättre handledning och ett ökat lärande. Med hjälp av metakognitiva frågor får eleverna reflektera över sin lärprocess. 

– Genom att eleverna förstår sina lärstrategier kan de också bättre hantera skolans krav och olika lärsituationer. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga, säger John Steinberg.

Att synliggöra lärstrategierna hjälper inte bara eleven utan är även en viktig kunskap för läraren för att kunna handleda och stötta. Elevens lärande – handledning i klassrummet ger metoder för hur läraren kan avläsa elevernas lärandestrategier och snabbt anpassa sin handledning till situationen. 

 – Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi stötta. Det hjälper dem att ta till sig kunskap, säger John Steinberg som i boken ger konkret stöd för reflektion kring att handleda elever och reflektera över hur läraren kan agera metakognitivt. 

Det krävs utrymme för diskussioner kring lärande, undervisning och pedagogik för lärares professionella utveckling. Något som sker alldeles för sällan i skolorna, menar John Steinberg.

– Lärare behöver få tid att lyfta blicken och tillsammans med kollegor fördjupa sig i undervisningens kärna och elevens lärande. När vi gör det kan vi också utvecklas i vår profession och vår undervisning.

Lärarens kroppsspråk

Lärarens kroppsspråk, 2020, från Gothia Kompetens. Det är en uppföljning av succéboken Ledarskap i klassrummet. Det är de små detaljerna som avgör förtroende och följsamhet.

Nya böcker för arbetslagens pedagokiska utveckling inom förskolan och skolan.

Stärk arbetslaget är titeln på två praktiska böcker, 2021, med syfte att stötta och utveckla samarbetet inom arbetslaget. De är tänkt att användas som en cirkelbok utifrån kollegialt lärande. Böckerna ger enkla modeller och strukturer för pedagogiska analyser, observationer och samtal med varandra.

Värdegrundsarbete i praktiken

Värdegrundsarbete i praktiken: Metod bok för skolan (tillsammans med Åsa Sourander). Det är roligt att återvända till en av mina hjärtefrågor och min ursprunglige forskning. Dags att byta bristperspektiv till ett styrkeperspektiv med hjälp av Styrkestjärnan och det vi kallar för ett beteendebaserat värdegrundsutveckling.

Aktiva värderingar

En ny grundligt omarbetad version av min klassiker, Aktiva värderingar, har publicerats av Gothia Fortbildning. Det handlar om värderingsövningar, värderingssamtal och värderingsnivåundervisning. Jag är mycket nöjd med resultatet och att metoden Aktiva värderingar har haft stor relevans och användning i så många sammanhang.

Att vända en klass: från oro till fokus

Boken ger lärare verktyg och metoder för att skapa fokus, arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass. Medförfattaren är Åsa Sourander med 20 års erfarenhet som lärare i Finland och tio års erfarenhet som lärare och specialpedagog i Sverige. Jordnära verktyg och tydliga exempel blandas med 32 exempel.

Befria lärarna

Befria lärarna och är en debattbok om politiska bestlut som påverkar lärarens artisteri och undervisningskvalitet. Det är en angelägen bok, tycker jag själv (!) i en tid där skolan står vid en vägskäl. Åt vilket håll ska vi vandra? Denna bok finns numera att beställa hos LäroMedia.

Uppdrag vikarie

En variant på Ledarskap i klasssrummet som är perfekt för vikarier och nya pedagoger. Länk.

Fyrtio minuter, hundratals beslut

Känner du några nya pedagoger som behöver stärkas i sitt ledarskap och bemötande? Min bok från 2017 heter Fyrtio minuter, hundratals beslut och riktar sig till främst till nya pedagoger. Information och beställning.

En klassiker, Världens bästa fröken, har gjorts om till en bok som heter Lärarskicklighet. Beställningslänk

Johns bokbutik

Vill du få tag på mina ”fysiska” böcker finns det flera sätt. LäroMedia har de flesta av mina äldre och nya titlar. Sök här hos LäroMedia.

Nya böcker där ursprungsförlaget har rättigheter kan beställas genom en e-bokhandel som Adlibris, Bokus, Bokon m.fl eller Gothia Kompetens.