English

A home page in English will be launched in 2020. I do lectures in English and am currently working on several manuscripts for e-books and guides in English. Contact me for more information.

En hemsida på engelska ska lanseras under 2020. Visserligen har jag engelska som modersmål och kan föreläsa på engelska, men än så länge har ingen officiell hemsida på engelska. Den kommer! Kontakta mig för föreläsningar på engelska. Så småningom kommer även e-böcker och guider på engelska.