Handledning/Intervjuer

John erbjuder handledning via en särskilt styrkeletande och beteendefokuserade metod han har utvecklats under de senaste tjugo åren. Se exempel längst ner på sidan och i Fortbildningsbiblioteket på denna hemsida. Individ elle grupp (ledningsgrupp, arbetslag, styrelser). Svenska-Engelska. Live eller Zoom.

Detta kan även erbjudas som en utbildning då John lär ut sin metod (Se Nästa steg med Dr John, nedan). Själva modellen skrivs i ”Empowerment talkshow” PDF-bladet nedan.

Se Johns online utbildningar i samtalsmetodik för pedagoger, ledare och föräldrar på steinberg.teachable.com.

Allt har ett syfte – att lyfta fram individens eller gruppens styrkor, kreativa produkter och ge mod och uppmuntran att fortsätta. Exempel på svenska. Exempel på engelska. John använder Makro-Mikro-modellen. Värderingar är makro och handlingar är Mikro. Båda behövs.

Snart kommer Johns intervjuer även i podcast format. Info kommer.

Sagt om Johns intervjuer och handledning:

Sagt om en gruppsession med ett arbetslag:
”…vad bra vi är egentligen, vilket bra prat och vilken samsyn vi har…”
”….det här vill vi göra fler gånger…”
”…..kul att prata om något vi lyckats med och få sätta ord på vad det var vi gjorde, hur vi tänkte och göra en mikroanalys. Varför det blev som det blev…”
”…vi kan nog arbeta med vilken utmaning som helst bara vi är eniga alltså har en samsyn och att vi löper hela linan ut….”

Rektorns ord: ”Vill också passa på att skicka en stor eloge till dig som samtalsledare. Bra, effektiv, lyhörd, ödmjuk samt fenomenal på att plocka upp nyckelbegrepp under samtalets gång.”

Några exempel på svenska och engelska – flera författarsamtal och styrkesamtal samt samtal med en musiker, en dansare och en operasångare – plus två samtal med två av mina viktigaste mentorer.

RADIOINTERVJUER

Förutom videointervjuerna nedan finns även radiointervjuer gjort ihop med avegenkraft.com. Här är länken till mitt arkiv: https://www.avegenkraft.com/arkiv-john-steinberg/

Empowerment Talkshow/Styrkesamtal med skolutvecklare Ingela Netz
Empowement Talkshow och Styrkesamtal med Sociologen, försakar, författare Carlos Rojas,
Ett exempel på en författarintervju. Author interview.
Ett exempel på ett samtal om styrkor. Styrkesamtal Malin Gutestam
Boksamtal med Margareta Öhman
Ett styrkesamtal med musiker Hunermend Dilyar
Ett exempel på en lärsamtal. Learning talk.
Learning talk. Lärsamtal.
Ett boksamtal med Björn Sundin
Ett styrkesamtal med Björn Sundin
Strength Talk with Sabrina Peck, director of City Steps
Boksamtal med lärare, författare och föreläsare Johan Alm
Styrkesamtal med Johan Alm, lärare, författare och föreläsare
Styrkesamtal med Helena Wallberg
ett styrkesmtal med Charlotte Hågård
Exempel på en grupp Talkshow med ledningsgrupp. Leadership grupp talkshow.
A talk with one of my mentors, Mike Pegg
Talkshow with Michael Grinder, one of my mentors.
trängt talk withe Sara Silverman
Strength Talk with Martha Warren, Opera singer and director