Talkshow

The Empowerment Talkshow

svenska/engelska; individ/grupp; zoom/live; 20-50 minuter

Empowerment is my life theme. Everything I do – books, speeches, interviews, etc. are about empowering people to live their values, feel in control of their life situations and make the best use of their talents and strengths. Encouragement, affirmation, insights based on a brief-time strength-based coaching model. Try it for yourself or your group.

Beställ en talkshow till din ledningsgrupp, arbetslag, styrelsemöte, konferens, utställning eller annan event – eller till dig själv. Kontakta John

Några exempel på svenska och engelska – flera författarsamtal och styrkesamtal samt samtal med en musiker, en dansare och en operasångare – plus två samtal med två av mina viktigaste mentorer. Jag gör samtal på svenska och engelska, med individer eller grupper, t ex arbetslag eller ledningsgrupper). Allt har ett syfte – att lyfta fram individens eller gruppens styrkor, kreativa produkter och ge mod och uppmuntran att fortsätta.

Samtal om styrkor med Margareta Öhman
Ett exempel på en författarintervju. Author interview.
Ett exempel på ett samtal om styrkor. Styrkesamtal Malin Gutestam
Boksamtal med Margareta Öhman
Ett styrkesamtal med musiker Hunermend Dilyar
Ett exempel på en lärsamtal. Learning talk.
Learning talk. Lärsamtal.
Ett boksamtal med Björn Sundin
Ett styrkesamtal med Björn Sundin
Strength Talk with Sabrina Peck, director of City Steps
Boksamtal med lärare, författare och föreläsare Johan Alm
Styrkesamtal med Johan Alm, lärare, författare och föreläsare
Styrkesamtal med Helena Wallberg
ett styrkesmtal med Charlotte Hågård
Exempel på en grupp Talkshow med ledningsgrupp. Leadership grupp talkshow.
A talk with one of my mentors, Mike Pegg
Talkshow with Michael Grinder, one of my mentors.
trängt talk withe Sara Silverman
Strength Talk with Martha Warren, Opera singer and director