Föreläsningar

CITAT: “Min personal är mer än nöjd! Wow vilken föreläsare. Han pratar så jag förstår. Han lever som han lär, han vet vad han pratar om Han har en utveckling av föreläsningen vi hörde förra gången, han har satt igång så många tankar hos mig.

Jag har också fått respons från rektorer som också framför hur nöjda de och deras personal är. Riktig höjdare! “ Cilla Åkesson, Rektor, Kristianstad

John är en mycket praktisk teoretiker med 48 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska ”vi kan prova i morgon”-exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning.

John erbjuder flera olika sätt att fortbilda personalen.

 1. Föreläsningar inkl. en helt ny föreläsning: Elevens lärande: handledning i klassrummet som bygger på Johns nya bok med samma titel. Se nedan.
 2. En beprövad processutbildning om Ledarskap i klassrummet i samarbete med Gothia Kompetens. Läs mera.
 3. Webinarier på ca 60 minuter för en hel arbetsplats eller för ett Arbetslag åt gången utgående från temat Stärk arbetslaget som ett fr pedagogisk utveckling.
 4. Fortbildningsbiblioteket – 450 olika datafiler som underlag för samtal
 5. Online utbildningar som finns under fliket John Online. Se särskilt kurserna på engelska som heter Eureka Moments.
 6. Handledning
 7. “Talk Show” intervjuer. Se fliket The Empowerment Talkshow med exempel på både svenska och engelska.

Kontakta John.

Här följer information om Johns olika föreläsningar.

Ladda ner hela listan på ett tio-tal av Johns föreläsningar för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. De mest eftertraktade föreläsningar finns nedan, Tema 1-5, men det finns flera i filen du kan ladda ner.

NY föreläsning och ny bok: Elevens lärande: Handledning i klassrummet

Denna studiedag (tre timmar) har som syfte att presentera konkreta metoder för hur pedagoger bättre kan hjälpa elever att få grepp om sitt lärande och sin skolgång. Skolan talar om för eleverna Vad de ska lära sig, men ägnar väldigt lite tid åt att förklara Hur de kan lära sig. Många elever saknar kunskap om strategier för att lära sig och även förmåga att planera, genomföra och analysera sina ansträngningar. Metakognition hjälper och strategier motiverar. 

Innehåll: 

 • Live demonstrationer av Lärintervjuer – att på kort tid avläsa andras lärstrategier 
 • Filmexempel på Lärintervjuer med elever i olika åldrar
 • Exempel på hur du synliggör styrkor och Lärstrategier med hjälp av en Styrkestjärna
 • Träning i att leda en Lärintervju och göra en Styrkestjärna
 • Tilltro till förmågan att lära – ett av pedagogens viktigaste uppdrag
 • Om metakognitionens betydelse för både elever och pedagoge

Teori blandas med praktiska exempel, demonstrationer och korta övningar. Fil. dr John Steinberg är känd för sitt praktiska och inspirerande sätt att ge ”så kan du göra i morgon”- idéer. Föreläsningen bygger på Johns nya bok.

Länk till bokinfo.

Andra föreläsningar TEMA 1
Ledarskap i klassrummet

(kan anpassas för förskolan och fritids och ingår i Processutbildningen som arrangeras av Gothia Kompetens.

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Följande teman berörs:

 • Ledarskap i en relationsstyrd skola
 • Att bemöta och samarbeta med utmanande elever
 • Vad ingår i ett hållbart ledarskap?
 • Vad gör de pedagoger som lyckas i de svåraste situationerna?
 • Stabilitetens betydelse i ett instabilt system

Referensbok: Ledarskap i klassrummet (Gothia Fortbildning)

TEMA 2
Lärarens kroppsspråk

En föreläsning med John blandar teori med praktiska exempel, humor med allvar, inspiration med ”så kan man göra.” Föreläsningen anpassas efter målgruppen och beställarens önskemål till exempel för grundskolan, gymnaiseskolan, förskolan, fritidshemmen. Vissa föreläsningar kan anpassas för företag och näringslivet. 

Denna föreläsning fokuserar på exempel om icke-verbal kommunikation och icke-verbalt ledarskap

 • Små saker har stor betydelse
 • Vad är icke-verbalt ledarskap?
 • Du blir avläst hela tiden – vill denna person mig väl?
 • Exempel: röst, röreslemönter, gester, med mera
 • Intention påverkar beteende
 • Om beteendebaserat ledarskap

Bokrekommendation: Lärarens kroppsspråk

Tema 3
Att vända en klass: Strategier för motivation

 • Att vända en klass
 • Att ge elevern strategier – om metakognitionens betydelse
 • Undervisa utifrån verkligheten snarare än mål
 • Hjärtat-Hjärnan-Händer-Fötter; Statiskt eller Dynamisk?
 • Vad menar vi med undervisningskvalitet?
 • Moderna metoder kräver mer ledarskap, inte mindre

Bokrekommendation: Att vända en klass.

Tema 4.

Stärk arbetslaget – en workshop för skolans eller förskolans arbetslagets pedagogiska uppgift

 • Arbetslagets pedagogiska uppgift
 • Prata pedagogik med varandra – en modell för att strukturera pedagogiska samtal inom arbetslaget
 • Spegla varandra och fokusera bara på en detalj
 • Sök styrkorna hos varandra – en modell för korttidsuppföljande samtal
 • Konkretiseringens och uppföljningens betydelse
 • Tecken på ett välfungerande arbetslag. Är vi på rätt väg?

Bokrekommendation: Stärk arbetslaget: Er guide till kvalitet och samarbete inom förskolan. Boken för skolans arbetslag kommer ut hösten 2021.

Tema 5.

Värdegrundsarbete i praktiken – Hitta styrkorna

Här presenterar jag en unik modell för “styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Beteendebaserat värdegrundsarbete är det som ger effekt
 • Demonstration av styrkesamtal
 • Hur man komponerar en Styrkestjärna
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • Att leda värderingsövningar
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Värdegrundsarbete i praktiken och/eller Aktiva värderingar