Föreläsningar

John är en mycket praktisk teoretiker med 45 års erfarenhet som föreläsare och kursledare. Kombinationen av allvar, humor, struktur och praktiska ”vi kan prova i morgon”-exempel gör John unik som föreläsare för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning.

Se de olika alternativen i hemsidans topmeny. John erbjuder flera olika sätt att fortbilda personalen.

 1. Föreläsningar
 2. En ny processutbildning om Ledarskap i klassrummet i samarbete med Gothia Kompetens. Läs mera.
 3. Fortbildningsbiblioteket
 4. Online utbildningar
 5. Handledning

Kontakta John.

Här följer information om Johns olika föreläsningar.

Ladda ner hela listan på ett tio-tal av Johns föreläsningar för skolan, näringslivet och offentlig förvaltning. De mest eftertraktade föreläsningar finns nedan, Tema 1-5, men det finns flera i filen du kan ladda ner.

TEMA 1
Ledarskap i klassrummet

(kan anpassas för förskolan och fritids och finns digitalt via Fortbildningsbiblioteket)

Pedagogyrket är ett ledarskapsyrke. Varför har det blivit mer utmanande att vara pedagog idag och hur kan man skapa ännu bättre arbetsro och resultat? Följande teman berörs:

 • Ledarskap i en relationsstyrd skola
 • Att bemöta och samarbeta med utmanande elever
 • Vad ingår i ett hållbart ledarskap?
 • Vad gör de pedagoger som lyckas i de svåraste situationerna?
 • Stabilitetens betydelse i ett instabilt system

Referensbok: Ledarskap i klassrummet (Gothia Fortbildning)

TEMA 2
Lärarens kroppsspråk

En föreläsning med John blandar teori med praktiska exempel, humor med allvar, inspiration med ”så kan man göra.” Föreläsningen anpassas efter målgruppen och beställarens önskemål till exempel för grundskolan, gymnaiseskolan, förskolan, fritidshemmen. Vissa föreläsningar kan anpassas för företag och näringslivet. 

Denna föreläsning fokuserar på exempel om icke-verbal kommunikation och icke-verbalt ledarskap

 • Små saker har stor betydelse
 • Vad är icke-verbalt ledarskap?
 • Du blir avläst hela tiden – vill denna person mig väl?
 • Exempel: röst, röreslemönter, gester, med mera
 • Intention påverkar beteende
 • Om beteendebaserat ledarskap

Bokrekommendation: Lärarens kroppsspråk

Tema 3
Att vända en klass: Strategier för motivation

 • Att vända en klass
 • Att ge elevern strategier – om metakognitionens betydelse
 • Undervisa utifrån verkligheten snarare än mål
 • Hjärtat-Hjärnan-Händer-Fötter; Statiskt eller Dynamisk?
 • Vad menar vi med undervisningskvalitet?
 • Moderna metoder kräver mer ledarskap, inte mindre

Bokrekommendation: Att vända en klass.

Tema 4.

Stärk arbetslaget – en workshop för skolans eller förskolans arbetslagets pedagogiska uppgift

 • Arbetslagets pedagogiska uppgift
 • Prata pedagogik med varandra – en modell för att strukturera pedagogiska samtal inom arbetslaget
 • Spegla varandra och fokusera bara på en detalj
 • Sök styrkorna hos varandra – en modell för korttidsuppföljande samtal
 • Konkretiseringens och uppföljningens betydelse
 • Tecken på ett välfungerande arbetslag. Är vi på rätt väg?

Bokrekommendation: Stärk arbetslaget: Er guide till kvalitet och samarbete inom förskolan. Boken för skolans arbetslag kommer ut hösten 2021.

Tema 5.

Värdegrundsarbete i praktiken – Hitta styrkorna

Här presenterar jag en unik modell för ”styrkesamtal” som kan användas i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och vardagssamtal. John demonstrerar sina modeller och lämnar ingen oberörd. Det går förvånansvärt fort att ta fram andras styrkor när man vet vilka frågor man ska ställa.

 • Beteendebaserat värdegrundsarbete är det som ger effekt
 • Demonstration av styrkesamtal
 • Hur man komponerar en Styrkestjärna
 • Filmexempel på intervjuer med elever
 • Teorin om styrkor
 • Att leda värderingsövningar
 • Klargörande frågor och entreprenöriella samtal
 • Pedagog som coach och mentor

Referensbok: Värdegrundsarbete i praktiken och/eller Aktiva värderingar