Fortbildningseffekt

Fortbildningseffekt heter grundseminariet som beskriver det som påverkar resultatet av era fortbildningsinsatser.  Hur kan fortbildning kring exempelvis ledarskap i klassrummet (fritids alt. förskolan) organiseras och effektiviseras?  

Vägen till större effekt är att formulera handlingsbaserade åtgärder som är lätta att utföra, observera och följa upp. Efter seminariet blir era fortbildningsinsatser mycket mer konkreta och uppföljningsbara. Det ger större utfall och påverkar både attityder och beteende.

Fortbildningsinsatser kan tydligare betona hur pedagogernas agerande påverkar elevernas agerande. Seminariet beskriver betydelsen av att formulera och följa upp s.k. effektindikatorer och presenterar Makro-Mikro Modellen för organisationsutveckling. Tid ges för frågor, diskussion och planering. 

Beställ

75 minuter. Digitalt. Målgruppen är främst ledningsgruppen. Seminariet görs exklusivt för just er ledningsgrupp under ledning av fil. dr John Steinberg. John presenterar temat och viktiga modeller, demonstrerar metoder och interagerar med deltagarna. Offert: 7500:- plus moms. Beställning: john@steinberg.se, 0702-110900. steinberg.se/fortbildningseffekt. 

Vad ingår?

  • Seminium, 75 minuter exklusivt bara för er ledningsgrupp via Zoom eller annat verktyg. John ger tips och råd. Möjligheten att ställa frågor och diskutera. Avslut med ett tydligt nästa steg,
  • PDF-boken Makro-mikro modellen för organisationsutveckling
  • PDF-dokument med Johns 45 inlägg från sitt LinkedIn nyhetsbrev, ”Fortbildningseffekt”
  • PDF-boken ”Coacha varandra till framgång”
  • Fyra video föreläsningar på 15-20 minuter med John under rubriken ”Fortbildningseffekt”

#Fortbildning #Personalutveckling #Personalutbildning #Pedagogik #Ledningsgrupp

Följ gärna mina inlägg på LinkedIn. Eller ladda ner via denna Länk, en PDF-fil med alla Johns 45 inlägg som heter ”Fortbildningseffekt.”

Sprid om du vill. Få hjälp att tänka igenom och planera bättre fortbildningsinsatser. Förstå varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det. Nedan ser du det första inlägget.

Fortbildningseffekt 1: Skräp in = Skräp ut

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det.

Ni i ledningsgruppen vill öka personalens kompetens. Ni investerar tid och pengar men kan uppleva att få saker förändras, särskilt hos dem som behöver det mest. Det finns två utmaningar:

A.    Att veta vilken typ av fortbildningsinsats som ger både kortsiktig och långsiktig effekt.

B.    Hur ni strukturerar och formulerar fortbildningsinsatser för att leda till attitydförändring och nya mer konstruktiva vanor.

”Fortbildningseffekt” kommer att utforska dessa två frågor.

Huvudorsaken till att fortbildningsinsatser ger liten effekt är att vi använder abstraktioner som ”Förbered dig väl”, ”Bygg relationer med dina kunder (elever, patienter, m.fl.)”, och ”Ta tag i din grupp” eller ”Tänk positivt”. Dessa utmaningar följs upp med ytterligare abstraktioner som ”Forskningen säger”, ”Agera situationsanpassat” eller ”Prioritera din tid”.

I datavärlden säger man att ”Skräp in” leder till ”Skräp ut”. Ett litet fel i koden kan göra programmet obrukbart. Jag hävdar att inom fortbildningsvärlden leder ”Abstrakt in” till ”Abstrakt ut” och därmed händer ingenting.

Det är bara ”Konkret in” som leder till ”Konkret ut”. Varför? Därför att det är bara det som är konkret som går att följa upp. Ert fortbildningsmantra bör vara ”Uppföljning, uppföljning, uppföljning”. Men det måste skötas snyggt. Detta ska vi utforska vidare i ”Fortbildningseffekt”.

© John Steinberg, fil.dr med 50 års erfarenhet av fortbildningsinsatser – som via ”konstruktiv frustration” kommer att ge ledningsgruppen råd för att bättre hantera personalens fortbildning.