Fortbildningseffekt

Välkommen att boka ett seminarium för ledningsgrupper på 75 minuter om att höja effekten av fortbildningsinsatser under rubriken Fortbildningseffekt.

 • Hur ledningsgruppen kan struktuera fortbildningsinsatser på ett tydligare och mer effektivt sätt
 • Hur fortbildningsinstser kan leda til konstruktiva förändirngar under ett en längre tid
 • Fallgropar och möjligheter – varför många fortbildningsinsatser inte ger avsedd effekt
 • Om förhållningssättet till forskning och beprövad erfarenhet
 • Om hur hur (och varför) ni ska formulera s.k. effektindikatorer
 • Om fördelar och nackdelar med olika modelller utifrån Johns långa erfarenhet som fortbildare och författare
 • Kort introduktion till Johns Öppet Arkiv med hundratals underlag för pedgogiska samtal.

Fortbildning kostar tid och pengar och alldeles för sällan leder till större påverkan på verksamhetens utveckling. Ni kommer att fatta klokare beslut om dessa insatser efter detta seminarium med John.

Vad ingår?

 • Seminium, 75 minuter exklusivt bara för er ledningsgrupp via Zoom eller annat verktyg. John ger tips och råd. Möjligheten att ställa frågor och diskutera. Avslut med ett tydligt nästa steg,
 • PDF-boken Makro-mikro modellen för organisationsutveckling
 • PDF-dokument med Johns 45 inlägg från sitt LinkedIn nyhetsbrev, ”Fortbildningseffekt”
 • PDF-boken ”Coacha varandra till framgång”
 • Fyra video föreläsningar på 15-20 minuter med John under rubriken ”Fortbildningseffekt”

  Offert: 7500:- plus moms.

Boka en tid för ert seminarium via epost till John Steinberg eller ring: 0702110900

#Fortbildning #Personalutveckling #Personalutbildning #Pedagogik #Ledningsgrupp

Första numret avJohns inlägg om Fortbildningseffekt:

Fortbildningseffekt 1: Skräp in = Skräp ut

Varför fortbildning ger liten effekt och vad ledningsgruppen kan göra åt det.

Ni i ledningsgruppen vill öka personalens kompetens. Ni investerar tid och pengar men kan uppleva att få saker förändras, särskilt hos dem som behöver det mest. Det finns två utmaningar:

A.    Att veta vilken typ av fortbildningsinsats som ger både kortsiktig och långsiktig effekt.

B.    Hur ni strukturerar och formulerar fortbildningsinsatser för att leda till attitydförändring och nya mer konstruktiva vanor.

”Fortbildningseffekt” kommer att utforska dessa två frågor.

Huvudorsaken till att fortbildningsinsatser ger liten effekt är att vi använder abstraktioner som ”Förbered dig väl”, ”Bygg relationer med dina kunder (elever, patienter, m.fl.)”, och ”Ta tag i din grupp” eller ”Tänk positivt”. Dessa utmaningar följs upp med ytterligare abstraktioner som ”Forskningen säger”, ”Agera situationsanpassat” eller ”Prioritera din tid”.

I datavärlden säger man att ”Skräp in” leder till ”Skräp ut”. Ett litet fel i koden kan göra programmet obrukbart. Jag hävdar att inom fortbildningsvärlden leder ”Abstrakt in” till ”Abstrakt ut” och därmed händer ingenting.

Det är bara ”Konkret in” som leder till ”Konkret ut”. Varför? Därför att det är bara det som är konkret som går att följa upp. Ert fortbildningsmantra bör vara ”Uppföljning, uppföljning, uppföljning”. Men det måste skötas snyggt. Detta ska vi utforska vidare i ”Fortbildningseffekt”.

© John Steinberg, fil.dr med 50 års erfarenhet av fortbildningsinsatser – som via ”konstruktiv frustration” kommer att ge ledningsgruppen råd för att bättre hantera personalens fortbildning.