Vad är Fortbildningsbiblioteket?

Flexibel användning: APT, AL, interna studiedagar

Fortbildningsbiblioteket är en digital lösning för skolans fortbildning med underlag för pedagogiska samtal främst om ledarskap, bemötande och kvalitet. 

Det är enkelt att söka, ladda ner och sprida och tillgängligt för all personal på varje verksamhet som har ett abonnemang på rättigheterna.

Fortbildningsbiblioteket innehåller hundratals PDF- och videofilmer för skolan, förskolan och fritidshem. Även material för föräldrar, elever, vikarier, assistenter, skolledare med flera ingår

Materialet ger maximal flexibilitet. Använd det på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten. 

Allt eftersom läggs det in fler samlingar med ytterligare material för digitala studiedagar och startpunkter för APT-och AL-träffar.

Syftet är att ge underlag för reflektion och handling för pedagogisk utveckling både för individen, arbetslaget och hela verksamheten. 

Fortbildningsbiblioteket används idag av hela kommuner eller verksamheter inom bland annat Avesta, Hammarö, Eskilstuna, Uppsala, Huddinge, Sollentuna, Åstorp, Umeå, Filipstad, Sölvesborg, m.fl.

Till höger på startsidan (steinberg.se) ser du innehållsförteckniingen. 

PRISER och BESTÄLLNINGI priset ingå flera än 400 text-och videoinlägg, fri spridningsrätt med login inom verksamheten, möjlighet att delta i zoomhandledning åtta gånger per år inkl. automatiskt (frivilligt) deltagande i en utbildning som ”Fortbildningsledare”. 

Notera gärna att det är olika priser beroende om det är en skola som beställer eller en hel kommun beställer. Begär offert för en hel kommun eftersom beroende på kommunens storlek och antal skolor finns olika priser. 

Ordinariepriset är 6900:- plus moms per år, med möjlighet att fortsätta abonnera om man så vill.

För att beställa skicka gärna beställningen med hjälp av blanketten nedan eller skicka samma information via e-post till oss. Man kan också beställa via LäroMedia (sök John Steinberg, eller Fortbildningsbiblioteket). 

Frågor? Sök i vår databas