Öppet arkiv – Fritt fram

Här skapar jag ett Fortbildningsbiblioteket
Här skapar jag Fortbildningsbiblioteket och Zoomar.

Kostnadsfria ”samlingar” med texter, videos och PDF-material. Fri spridningsrätt. Tidigare har vi använt begreppet Fortbildningsbibliotek.

  • Underlag för pedagogiska samtal – Prata pedagogik med varandra! Här finns underlag som räcker i många år.
  • Johns bildspel, PDF & dokument innehåller PDF från Johns bildspel, några böcker i PDF-format och ett antal dokument för nedladdning och spridning.
  • Skolledare/Förstelärare/Arbetslagsledare. I denna kategori finns samlingar som särskilt berör dessa målgrupper, t ex Skolans checklista.
  • Eureka Moments – Online utbildning på engelska som handlar kommunikation och coachande samtal för lärare, föräldrar och alla som gör intervjuer. Samtalsmetodik à la John. Pass på att kolla nu eftersom just Eureka Moments kommer att kräva login och en avgift inom kort.

Varsågod! Jag bjuder…. men jag erbjuder ett seminarium för ledningsgrupper och andra fortbildningsansvariga som heter Fortbildningseffekt. Det kan varmt rekommenderas för att få bättre effekt av era fortbildningsinsatser och en introduktion till mitt Öppet Arkiv. Information om seminariet.