Vad är Fortbildningsbiblioteket?

Flexibel användning: APT, AL, interna studiedagar

Fortbildningsbiblioteket är en digital lösning för skolans fortbildning med underlag för pedagogiska samtal främst om ledarskap, bemötande och kvalitet. Handledning via videosamtal erbjuds åtta gånger per år. 

Det är enkelt att söka, ladda ner och sprida och tillgängligt för all personal på varje verksamhet som har ett abonnemang på rättigheterna.

Fortbildningsbiblioteket innehåller hundratals PDF- och videofilmer för skolan, förskolan och fritidshem. Även material för föräldrar, elever, vikarier, assistenter, skolledare med flera ingår

Materialet ger maximal flexibilitet. Använd det på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten. 

Allt eftersom läggs det in fler samlingar med ytterligare material för digitala studiedagar och startpunkter för APT-och AL-träffar.

Syftet är att ge underlag för reflektion och handling för pedagogisk utveckling både för individen, arbetslaget och hela verksamheten. 

Fortbildningsbiblioteket används idag av hela kommuner eller verksamheter inom bland annat Avesta, Hammarö, Eskilstuna, Uppsala, Huddinge, Sollentuna, Åstorp, Umeå, Filipstad, Sölvesborg, m.fl.

Ordnariepriset är 6900:- plus moms per skola/förskola med möjlighet till rabatt vid beställning till en hel kommun eller utbildningskoncern. För ungefär en tredjedel av priset som man betalar för en utomstående konsult får alla tillgång till drygt 400 texter och videos om ledarskap, bemötande och kvalitet i en kunskapsdatabas inklusive 12 olika digitala studiedagar. 

Till höger på startsidan ser du innehållsförteckniingen. Klicka för att se underrubrikerna. Hör av dig om du vill får mer information, prova på eller få beställningsinformation. Du kan även beställa via läromedia.se (Sök Steinberg). 

 

Frågor? Sök i vår databas