Vad är Fortbildningsbiblioteket?

Här skapar jag ett Fortbildningsbiblioteket
Här skapar jag Fortbildningsbiblioteket och Zoomar.

Kontakta John för handledning om hur man använder Fortbildningsbiblioteket som underlag för strukturerade pedagogiska samtal.

Flexibel användning: APT, AL, interna studiedagar

Titta runt. Prova. Hör av dig med frågor eller önskan om handledning.

Fortbildningsbiblioteket innehåller ca 450 text- och videofiler för skolan, förskolan och fritidshem. Även material för föräldrar, elever, vikarier, assistenter, skolledare med flera ingår. 

Fortbildningsbiblioteket erbjuder maximal flexibilitet. Använd när, var och hur länge ni vill. Använd det på interna studiedagar eller i samband med APT-träffar, Arbetslagsmöten eller Ämnesgruppsmöten. 

Denna enkla, praktiska lösning används idag av hela kommuner eller verksamheter inom bland annat Avesta, Hammarö, Eskilstuna, Uppsala, Huddinge, Sollentuna, Åstorp, Umeå, Filipstad, Klippan, Sölvesborg, m.fl.

Fritt fram. Avgiftsfri så länge.

Det finns sammanlagt 41 “Samlingar” inom följande kategorier:

  • Underlag för pedagogiska samtal – Prata pedagogi med varandra! Här finns underlag som räcker i många år.
  • Studiedagar i egen regi – Här finns “kurser” och underlag för intern fortbildning, dels för alla och dels för olika professionskategorier såsom fritidspedagoger, assistenter, vikarier, m fl. Dessutom finns material för föräldrar och om studieteknik för elever.
  • Johns bildspel, PDF & dokument innehåller PDF från Johns bildspel, några böcker i PDF-format och ett antal dokument för nedladdning och spridning.
  • Skolledare/Förstelärare/Arbetslagsledare. I denna kategori finns samlingar som särskilt berör dessa målgrupper, t ex Skolans checklista.
  • Eureka Moments – Online utbildning på engelska som handlar kommunikation och coachande samtal för lärare, föräldrar och alla som gör intervjuer. Samtalsmetodik à la John. Pass på att kolla nu eftersom just Eureka Moments kommer att kräva login och en avgift inom kort.

Allt har ett syfte – att med hjälp av denna resursbank främja ett tydligare ledarskap som underlättar lärande. 

CITAT

Ylva Åkerberg, förvaltningschef i Avesta: Via Fortbildningsbiblioteket och Johns föreläsningar får vi både bra underlag och rätt riktning för vårt arbete med ledarskap i klassrummet. 

Marie Einarsson, rektor i Örebro: Johns ledarskapsmodeller gav oss gemensamma normer och ett gemensamt förhållningssätt i vårt elevarbete.

Tage Nordqvist, tidigare förvaltningschef, Filipstad: Fortbildningsbiblioteket är en imponerande samling av praktiska verktyg. Bättre ledarskap i klassrummet leder till större måluppfyllelse – och personal som stannar kvar.

Nina Lidfors, rektor i Mariefred: Våra samtal har blivit mer inriktade på undervisningens kvalitet. Det har blivit ett tydligare fokus på hur vi agerar som pedagoger i möten med eleverna. John har varit hos oss flera gånger och nu kan vi även repetera digitalt.

Mikael Lindgren, Sakkunnig Stöd och Utveckling, Sollentuna kommun: Kanske sannolikt det enda fortbildnings- och utbildningsmaterialet som en skola behöver, förutom då ren fortbildning kring varje lärares ämneskunskaper naturligtvis.