Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Trailer 1:25. Talk Show-Handledning-Böcker-Föreläsningar-Bibliotek

Fortbildning

Ny bok på gång

Länk till information hos Gothiakompetens

Utkommer i februari, men går att förbeställa redan nu. Du har gett dina instruktioner till eleverna men hur gör du när du går ut i gruppen för att hjälpa eleverna? Bokens tema är handledning i klassrummet. Här är en länk till pressmeddelandet som sammanfattar.

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Fortbildningsråd

Denna samling innehåller 16 råd kring fortbildning inom pedagogiska verksamheter. Jag skriver utifrån 48 års erfarenhet som lärarfortbildare. Det är…

Prova på fortbildning

Johns bildspel

Här hittar du bildspel från några av mina föreläsningar. Fritt fram och att sprida länken. Nedan: Grundföreläsningen till Ledarskap i…