Processutbildning: Ledarskap i klassrummet

Ny studiedag: Strategier för lärande (Länk)

Fortbildning och handledniing för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmen och förskolan. Välkommen.

Fortbildning

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Fortbildningsråd

Denna samling innehåller 16 råd kring fortbildning inom pedagogiska verksamheter. Jag skriver utifrån 48 års erfarenhet som lärarfortbildare. Det är…