Flexibla, digiala lösningar för pedagogisk utveckling

Beställ Fortbildningsbiblioteket

Hundratals underlag för pedagogiska samtal och pedagogisk utveckling. Tillgång till allt kräver ett abonnemang till er verksamhet. 

Beställ Lärarens kroppsspråk

Uppföljningen till bästsäljaren Ledarskap i klassrummet 

Hur du använder Fortbildningsbiblioteket

I denna film berättar jag om Fortbildningsbiblioteket, hur den används och hur man kan logga in medarbetarna på de skolor och förskolor som abonnerar. Enkelt, smidigt, lätt, snabb och drygd 430 text och videofiler ingår. 

Frågor? Sök i vår databas