Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Fortbildning

  • Aktuella föreläsningar & studiedagar: 1. Ledarskap i klassrummet. 2. Elevens lärande -handledning i klassrummet. 3. Stärk arbetslaget. 4. Värdegrundsarbete i praktiken. 5. Att bygga en kvalitetskultur. Läs mera.
  • Processutbildning om ledarskap i klassrummet. Läs mer
  • Uppdragsutbildningar inom förskolan. Läs mer
  • Fortbildningsbibliotek med 450 underlag för pedagogiska samtal Läs mer
  • Online utbildningar via Gothia kompetens. Diploma, Preparus och Barnkompetens
  • Böcker, Läs mer
Ny bok på svenska:
Länk till information

New book in English: I’ve written a brand new book on Amazon.com with 25 lessons for teachers. There ARE two ways to walk into a room to win the students’ trust and cooperation – or not. About a 90-minute read. Here’s the link and the cover:

Link to Two Ways to Walk into a Room: https://a.co/d/4hy1Owk

Handledning

  • Beställ handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!