Verktyg för tydligare ledarskap

Fortbildningsbiblioteket, böcker, föreläsningar & check-ups med Dr John

Nyhet

Stärk arbetslaget

En ny ”cirkelbok” att samlas kring för att
stärka arbetslagets pedagogiska utveckling inom förskolan

Info och beställning