Verktyg för tydligare ledarskap

Aktuellt:

Evenemang: 23 april kl 08.00-09.00: 45 år som soloföretagare. Allt jag har gjort rätt och fel. 7 principer, 21 råd. Kostnadsfri. Zoomlänk: shorturl.at/juAZ7

Senaste bok
Stärk arbetslaget (förskolan)
Kommande bok
Stärk arbetslaget (skolan)
Erbjudande
Nu är det möjligt att beställa en Check-up med Dr John till ditt arbetslag eller ledningsgrupp. 
Uppdatering
Fortbildningsbiblioteket finns nu utan krav på inloggning och i en ny form.

Föreläsningar

Här är några av Johns populära föreläsningar

-Ledarskap i klassrummet
-Lärarens kroppsspråk
-Hitta styrkorna
-Stärk arbetslaget
-Att skapa och leda en kvalitetskultur.

Läs mer

Check-up med Dr John

Då och då är det nyttigt att få ta emot en del utmanande frågor och ta reda på hur man kan ännu oftare ta vara på gruppens styrkor.

Detta är en tjänst som riktar sig till arbetslag, ledningsgrupper och projekt grupper.

Läs mer

Fortbildningsbiblioteket

Verktyg för pedagogfortbildning kring ledarskap, bemötande och kvalitet – texter och videos och snart podcasts.

Handledning i fortbildningskunskap erbjuds.

Läs mer 

Böcker

Senaste:

Stärk arbetslaget (Förskolan)

Lärarens kroppsspråk

Aktiva värderingar

Kommande: Stärk arbetslaget (skolan, juni 2021)

Beställningar

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Styrkesamtal – exempel

Denna samling innehåller exempel på samtal utifrån styrkor. Det jag vill påvisa är att ”coachning”-liknande samtal utifrån styrkor tar inte…