Studiedagar i egen regi – Online kurser

Fjorton online kurser. Hyr in en expert som jag kan du gärna göra, men i förlängningen är den bästa fortbildningen den man bestämmer själv över och följer upp på egen hand. Jag har skapat fjorton olika kurser inom ”mina” teman om ledarskap och bemötande del för olika målgrupper inom skolan och förskolan och dels utifrån flera av mina nya böcker. Dessa text och videofiler i ett enkelt LMS system ger er effektiva startpunkter för fortbildning via APT-träffar, AL-möten och studiedagar.

Ladda ner en fyr-sidig folder med information om syftet och innehållet och hur man beställer. Studiedagar i egen regi folder JS

Anmälan till utbildningsdagen Bli Samtalspolis! den 17 november 2023