Föreläsningar

Här är några av Johns populära föreläsningar

-Ledarskap i klassrummet – Hållbart ledarskap
-Lärarens kroppsspråk
-Hitta styrkorna
-Stärk arbetslaget
-Att skapa och leda en kvalitetskultur

Läs mer

Talkshow

Talkshow, handledning, styrkeintervju. Tjänsten riktar sig till individer, arbetslag, ledningsgrupper och projekt grupper och även som PR för författare, musiker, entreprenörer med flera. Fokus på styrkor, värderingar, motivation. Kolla exemplen i menyraden Talkshow..

Läs mer

Forbildnings-biblioteket

Verktyg för pedagogfortbildning kring ledarskap, bemötande och kvalitet – texter, videos Zoomcasts.

Handledning i fortbildningskunskap erbjuds.

Läs mer 

Aktuellt

  • Nya böcker: Stärk arbetslaget (Skolan) Stärk arbetslaget (Förskolan)
  • Ny tjänst: The Empowerment Talkshow

Bokbeställningar

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

PedPep

PedPep 1Vem av dina elever och kollegor behöver några extra sekunders uppmärksamhet och uppmuntran denna vecka? Ta tid för några…