Följsamhet och förtroende

I denna samling ligger 15 videos som mest har med kroppsspråket att göra. Som pedagoger blir vi avlästa hela tiden: Vill hen mig väl? Håller hen när det blåser? Ser hen mig? Det gäller att vara uppmärksam på hur man skaffa förtroende nu när så mycket bygger på relationer.