5. Tillstånd

Hej!

Ett mål som alla pedagoger bör ha är att försätta gruppen i ett tillstånd av det som kallas för ”avspänd koncentration”. Man vill ha en atmosfär och stämning i rummet som gagnar lärande.

Ditt eget tillstånd påverkar gruppens tillstånd. Om du själv är stressad och uppjagad är sannolikheten stor att du pratar fort och ofta med hög volym.

Om du är uppgiven eller besviken är sannolikheten stor att du pratar mer långsamt med låg volym och kanske till och med suckar av frustration. Det ökar sannolikheten att flera i gruppen blir uppgivna och ouppmärksamma.

Om du börjar med att visa irritation eller till och med med utskällningar blir det inte heller bättre.

Det du eftersträvar är att du själv är lugn, samlad, avspänd och koncentrerad – och det hjälper dina elever också in i det tillståndet.

Åtgärd


Experimentera med olika tillstånd när du ska inleda. Gör medvetet fel en gång och se vad det blir för effekt. En annan gång ”gör rätt” – det vill säga samla dig, visa kroppsligt att du är fokuserad. Var lugn och entusiastisk samtidigt och notera om det har någon effekt på gruppen.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg