4. Frusna gester

Hej!

Ytterligare ett exempel på en s.k. icke-verbal ledarskapsteknik är ”den frusna gesten”. Ett bra exempel på det är när du pekar mot tavlan (blädderblocket, powerpointen) och håller fast din hand i 5-6 sekunder. (Och du gör det med hela handen som du har tränat på, inte bara pekfingret). 

Vad uppnår du för effekt?

Den främsta effekten är att eleverna tänker att ”min lärare menar allvar.” Hurså? När du håller fast gesten i fler sekunder än normalt är det en signal till gruppen att ”detta är någonting jag bör lägga uppmärksamhet på.” Det blir också lättare att minnas vad man ska göra eller tänka på. 

Givetvis ska du också skriva instruktioner. Berättar du bara så försvinner det du säger ut i tomma intet. Färre kommer ihåg. Men berättar du och har skrivit upp vad som ska göras är det dels svårare att glömma och dels vet eleverna var de ska hämta information eller en instruktion om de glömmer. När du pekar med handen med en ”frusen gest” mot tavlan finns ingen tvekan om var informationen finns och vad eleverna förväntas göra eller tänka på.

Åtgärd

Exemplet här handlar om att peka på tavlan för att betona en instruktion. Om du har flera saker de ska göra på en lista, peka 3-4 sekunder innan du skyndar vidare till nästa punkt.

Ytterligare ett exempel är att sträcka ut händerna i en inkluderande gest, säg ”Nu…” pausera för att sedan fortsätta. När du säger ”Nu” – håller du en frusen gest.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg