3. Pausering

Hej!

Pausering är en del av retoriken som alla goda talare, skådespelare och komiker använder sig av. En kort paus på någon sekund eller två eller tre kan ge följande signaler:

– Det du ska säga nu är viktigt.

– Det du ska säga nu kräver extra uppmärksamhet.

– Nu ska du tänka efter.

– Nu ska du förstå instruktion 1 innan vi går vidare till instruktion 2.

För en stå-upp komiker ger pausen en signal till åskådarna att det är dags att skratta. För en skådespelare ger det en signal till publiken att ha en emotionell reaktion. För en pedagog kan den korta pausen ge en signal att det är dags att lyssna och ta till sig informationen.

Du blir också mer intressant att lyssna på med en större variation i ditt sätt att tala.

Åtgärd

Under veckan som kommer prova med flera kortare 1-3 sekunders paus när du ger instruktioner då och då och se om det påverkar lyssnandet.

Med vänlig hälsning

John Steinberg