6. Rösten

Din röst gör dig enklare att följa – eller inte. Det påverkar din attraktionskraft och det påverkar hur länge gruppen är uppmärksam på vad du har att säga och dina eventuella instruktioner.

Lyssna på en nyhetssändning utan fokus på vad nyhetsuppläsaren säger, utan bara på hur de säger det de säger.

– Notera tonfallsvariation.

– Notera mini-pauseringar.

– Notera volymförändringar.

– Notera hur uppläsaren betonar på olika sätt.

Varför använder de så mycket variation? Just därför att de blir mer intressanta att lyssna på. 

Åtgärd

Spela in dig själv med mobilen när du ger en instruktion. Lyssna på dig själv i lugn och ro och ställ frågan: ”Skulle jag vilja gå på mina egna lektioner?” Det blir jobbigt, det kan jag lova, att höra sin egen röst ur detta perspektiv. Men det är nyttigt och kommer att ge dig en tankeställare om hur du kan blir mer intressant att lyssna på – och därmed mer ”attraktiv” som pedagog.

Notera att detta är ett klassiskt exempel för den spelregelförändring som har hänt inom skolans värld. Förr skulle man plikttroget bara ta del av vad läraren sa oavsett hur de sa det. Nu ska man plötsligt göra sig själv intressant och attraktiv för att få följsamhet. Nog har lärare en tuffare utmaning idag på så sätt, men det är bara ett faktum. Om man förstår det faktumet så gäller det att målmedvetet arbeta med sitt ledarskap och sitt sätt att kommunicera.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg