14. Nord-Sybnd, Öst-Väst

Hej!

Ditt rörelsemönster i rummet kan påverka följsamheten och förtroendet. Det finns olika teorier om vad som är bäst.

En del skådespelare som jag har lyssnat på som har talat om retorik, rekommenderar att man står stilla när man talar, särskilt när man kommer till en viktig punkt. Det försöker jag tänka på även om jag är mycket rörlig på scenen. ”Nu, John, ska du stå still och betona.”

Jag rör mig ofta i Öst-Väst riktning, det vill säga, sidledes på min ”scen”. Det är normalt för en föreläsare och lärare att göra.

Men då och då blandar jag in Nord-Syd rörelse, det vill säga att jag tar kliv framåt, ibland till och med ut i publiken – vilket inte alltid är lätt om man står uppe på en scen i en aula. I klassrummet är det dock lättare. Gå ut i gruppen och fortsätt att berätta. Sedan tillbaka.

Du blir mer intressant att lyssna på, särskilt om du gör detta på ett medvetet sätt och inte bara hipp som happ. ”Nu har jag en viktig poäng. Jag kliver fram. Jag använder en stor gest.”

Åtgärd

Låt någon spela in 5-10 minuter av ett typiskt pass så att du senare kan analysera ditt rörelsemönster i rummet. Prova mer målmedvetna rörelser i Nord-Sydlig riktning.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg