12. Prata som en norrman

Hej!

Har du undrat varför norrmän låter så trevliga?

En anledning är att de använder sig av uppåtintonering i slutet av sina meningar och särskilt när de ställer frågor. 

Har du undrat varför hockey- och fotbollsspelare höjer sina armar när de gör mål (publiken med!). Uppåtrörelser på detta sätt är kroppens sätt att visa glädje. 

Har du undrat varför vi ber ett gråtande barn att titta upp? Anledningen är att när de tittar upp blir det svårare att vara ledsen.

Har du undrat varför en föreläsare som står bakom ett podium eller sitter vid ett bord är lättare att tröttna på än den som står ”rent” på scenen utan någonting framför sig? Anledningen är att den personen som inte har någonting framför sig signalerar öppenhet och flexibilitet med sin kropp. Motsatsen signalerar låsningar.

Åtgärd

När du frågar en elev, ”Hur tänkte du då?” eller ”Vad är nästa steg, tror du?” prova med uppåtintonering i slutet på frågan och se om inte det är lite, lite lättare för eleven att engagera sig och tänka efter. Du låter mer inbjudande.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg