Introduktion: Följsamhet och förtroende

Hej!

”Följsamhet och förtroende” ger exempel på det som kallas för icke-verbala färdigheter som varje pedagog bör förstå och behärska. Varför?

Därför att du kommunicerar inte bara med ord, utan med ditt kroppsspråk. Hur du agerar påverkar väldigt mycket hur du uppfattas. Barn och ungdomar fattar beslut hela tiden om du är en person de vill följa – eller inte. Du får inte längre förtroende på grund av din titel eller position. Du får förtroende på grund av relationerna du bygger upp och hur trovärdig du är som person och som ledare.

Hur du använder gester, hur du använder ögonen, hur du rör dig i rummet, hur du använder rösten, hur fort du pratar… ja, allt har betydelse. Många av idéerna som presenteras här har jag fått från Michael Grinder, en av världens ledande experter på icke-verbalt ledarskap. Se www.michaelgrinder.com.

Varje underlag ger bara en kort introduktion och sedan förslag till att träna. Prova och träna en sak åt gången. Fokusera på en detalj under en vecka eller två innan du går vidare till nästa. Du vill använda denna färdighet så småningom utan att ens behöva tänka på det och det blir för mycket om du provar för många färdigheter samtidigt innan de är en del av ditt naturliga beteende.

Se flera av mina böcker om ledarskap i klassrummet, t.ex. Lärarskicklighet: Metoder för framgångsrikt ledarskap (Gothia Fortbildning). Boken Lärarnas kroppsspråk utkommer i slutet på 2020. (Gothia Fortbildning.)

Vi tackar Maja och Per som har låtit oss fotografera dem i aktion i sina klassrum. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

PS Det finns två andra bra sätt att ta del av mina exempel på kroppsspråket och icke-verbalt ledarskap: 1. Boken Lärarens kroppsspråk (hösten 2020) och 2. Online utbildningen Ledarskap i klasssrummet. Båda hittar du på gothiafortbiildning.se