Undervisningskonsten

I denna samling ligger tio textunderlag för samtal om konsten att undervisa. Det gäller att studera och reflektera över sin ”konst” och sitt artisteri. Länka från nu till då och då till nu. Knyt an. Gör innehållet relevant och intressant. Använd färre arbetsblad och återuppta undervisningen och berättarkonsten.