5. Modellering

Hej!

Ett stort mål för varje pedagog är att ge eleverna en bild av vad som menas med kvalitet. Återigen finns idéer att hämta från formativ bedömning. En enkel idé som skulle kunna utnyttjas oftare kan kallas för kvalitetsmodellering.

För att exemplifiera, tänk på ämnet slöjd. Allt som oftast visas exempel på slutprodukter upp och eleverna får beskrivningar, muntligt och skriftligt, hur det man gör ska byggas eller tillverkas. Tänk ett ögonblick på hur alltfler använder YouTube och filmer på nätet för att hämta instruktioner och ta reda på ”hur man gör.” Videons fördel är att du kan stoppa den, spola tillbaka och titta flera gånger. Du ser, helt enkelt, olika stadier i processen.

Använd gärna samma koncept fast i klassrummet. Slöjdläraren som är mån om kvalitet och vill att eleverna ska ha en tydligare bild av hur man gör, kan därför visa upp modeller av fågelboet, kuddfodralet, vantarna eller vad det nu är man ska tillverka.  ”Så här kan det se ut efter dagens lektion, om två veckor” och så vidare. 

Detta blir inte ett hinder för kreativitet utan snarare ett stöd för kreativitet. Givetvis ingår också en diskussion om vad som menas med kvalitet och att vara kvalitetsmedveten.

Samma princip används av många matematiklärare och NO-lärare där man tydliggör processer mot ett mål. Idén kan lika gärna användas när man skriver uppsatser, skriver bokrecensioner, skriver noveller eller ska förbereda en powerpointpresentation eller film.

Detta hör ihop med konceptet att det är lättare att förstå om man ser exempel och inte bara får höra instruktioner.

Åtgärd

Ge varandra exempel från olika ämnen om hur principen om modellering (likt vad andra kallar för ”scaffolding”) kan användas.

Planera en eller flera lektioner med kvalitetsmodellering som en huvudprincip i din undervisning.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg