4. Länkning

Hej!

Ett av de stora tecknen på bra undervisning är att läraren hjälper eleverna att länka från då till nu, nu till då, från dem till mig, från där till här. Vad kan detta betyda?

Texter, videos, material och andra underlag en lärare använder sig av är sällan värderingsneutrala. Nog söker vi efter objektivitet, men varje historielärare vet, till exempel, att aktuella texter delvis är en reflektion över sin tid. Titta bara på en lärobok från 60-talet och jämför med ett avsnitt om samma tema från en lärobok från 80-talet och nu. Visst finns det skillnader.

Matematikens problem på 50-talet var neutrala (äpple och päron), på 70-talet politiska (procent fattiga i världen), men numera är de ofta individualistiska (fördelning av pengar om du vinner på Lotto). 

Att länka från dåtid till nutid är, givetvis, att ta exempel från det förflutna och ge exempel på samma tendenser eller idéer idag. Att länka från nu till då är samma sak fast tvärtom, att länka från vår tid till det förflutna. Hur kan man undervisa om det som händer i Irak, Syrien och Afghanistan utan att länka till Europas historia med klaner och små kungariken som fanns i Europa för bara 150 år sedan? 

Sedan är uppgiften att länka från principer, teorier, händelser till elevernas egna upplevelser nu och påvisa relevansen för egna val och handlingar. Nästa uppgift är att länka samman det som händer på den platsen till det som händer på en annan plats eller vår egen plats. 

Jag hävdar att ”länkning” är en av de viktigaste förmågorna som bra lärare har när de undervisar. 

Åtgärd

Hur jag har länkat (och kommer att nästa vecka länka) från då till nu?

Hur jag har länkat från principer, teorier, personer till elevens värld och kommer att fortsätta länka till samma nästa vecka?

Hur jag har länkat från där till här och kommer att fortsätta med det nästa vecka?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg