9. Tillförlitligheten

Hej!

I min bok Befria lärarna, som handlar om sambandet mellan pedagogik och politik, använder jag ofta forskningsbegreppet ”tillförlitlighet”. Vad det innebär forskningsmässigt är att det finns en reliabilitet – att man kan lita på resultatet och att andra skulle kunna upprepa samma slags experiment och få liknande resultat.

I skolsammanhang betyder det att en förälder som skickar sitt barn till skolan kan lita på att skolan klarar sitt uppdrag och att barnet mår bra där, lär sig och utvecklas. Man kan lita på att skolan som institution fungerar som utlovat.

I undervisningssammanhang betyder det att eleverna kan lita på dig och att den resa ni gör tillsammans leder mot måluppfyllelse, lärande och utveckling. 

Nyckeln till detta är stabilitet. Systemstabilitet och tillförlitlighet har sett bättre dagar i svensk skola – det vet vi alla. Rektorer kommer och går, pedagoger kommer och går, ja även elever kommer och går.  Budget kan förändras mitt i läsåret, betygsystemet ska reformeras (igen), omorganisationer ska initieras – ja, listan kunde vara väldigt lång.

Elever kämpar också med detta, med vuxna som kommer och går i deras liv och vänner, flickvänner och pojkvänner som ibland kommer och går.

Om du ska ha en rimlig chans att lyckas behöver systemet du arbetar i större tillförlitlighet och stabilitet. Och om inte, behöver du vara en av de mest stabila och tillförlitliga människor som eleverna någonsin har mött!

Föräldrar och elever ska veta ”vad de köper”. De ska veta vad de får, hur det går till, vad som förväntas, hur saker ska bedömas och att du är en stabil person som vill dem väl.

Åtgärd

Håller du med? På en skala 1-10 hur stabil och tillförlitlig är din förskola, skola eller fritids? Vet elever och föräldrar ”vad de köper” och vad de får? Vet du det också?

På en skala 1-10 hur stabil och tillförlitlig är du som pedagog?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg