8. Identitet och resultat

Hej!

Varje individuell pedagog behöver hitta sin egen identitet. Det gäller att bygga på sina styrkor, utnyttja sina talanger och ta vara på och bygga ut sina kunskaper och kompetenser.

Eftersom jag betraktar läraryrket som ett artistyrke så kan inte alla pedagoger på samma skola genomföra samma moment på exakt samma sätt. Dessutom måste bra lärare, naturligtvis, anpassa sig till rådande omständigheter, gruppen och enskilda elever som har olika behov, intressen och frågor.

Däremot har jag hävdat här att det finns generella principer om kvalitet som man som pedagog ändå måste ha i åtanke. Kvalitet, däremot, kan komma i olika former. En del beror på hur du definierar dina resultat.

Provresultat är ett sätt. Betygsnitt är ett annat. Att bedöma elevgruppens progression och hur mycket de har gått framåt under terminen är ett annat sätt. Att se hur mycket eleverna har blivit bättre på att bedöma sig själva och sina klasskamrater är ytterligare ett sätt. Att bedöma kvalitet i elevens arbeten som inte är provrelaterade ger ytterligare en pusselbit.

Identitet och resultat verkar vara olika typer av begrepp, men de hör ihop. Det handlar om hur du bedömer dig själv och jämför din ambitionsnivå och dina förhoppningar med vad du ser som en konsekvens av ditt ledarskap och din lärargärning. Med andra ord, hur du bedömer dina resultat säger en hel del om din identitet som lärare. 

Åtgärd

Vilka slags resultat är allra viktigast för dig? Skiljer det sig från dina kollegor?

Hur talar du om för andra utanför skolans och förskolans värld ”hur det går” och hur beskriver du dina resultat?

Ge ett tydligt exempel på hur du arbetar med ”progression” i din undervisning, via dina samtal och samlingar eller andra aktiviteter. (Med andra ord, hur du bedömer hur det går under tiden.)

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

Bokrekommendation: Iakttagbara mål av Johan Alm (Gothia Fortbildning)