7. Dokumentation

Hej!

Dokumentationskraven har ökat betydligt och dessa krav kan komma från många olika källor – rektorn, föräldrar, förvaltningen, Skolverket och Skolinspektionen och knytas an till skolans administrativa system, den modell man använder för systematiskt kvalitetsarbete, med mera.

Se dokumentationen som ett verktyg för dig att analysera din undervisning, bedöma kvalitet i det du och eleverna gör samt hjälpa dig i din planering när samma tema dyker upp med en annan grupp om ett år.

Det finns många dokumentationssystem, förstås, men det allra enklaste är någon form av loggbok, digital eller analog, där du samlar exempel på dina lektionsplaneringar, instruktioner, elevarbeten samt även bilder på elevers olika arbeten – under processen och när det är klart.

Om du trivs med formen är det bästa hjälpmedlet för detta att göra det i bloggform. Tänk hur underlättande det skulle kunna vara att ha alla dina lektionsplaneringar, prov, elevexempel och bilder av olika aktiviteter samlade i kronologisk ordning på en och samma plats i din digitala mapp på DropBox, OneDrive, GoogleDrive och liknande. En del sprider sina bloggar men det är inte nödvändigt. 

Reggio Emiliatränade pedagoger har lärt sig poängen med systematisk bilddokumentation över barnens utveckling och projekt. Samma principer bör gälla dig som har hand om äldre elever.

Jag vill dessutom slå ett slag för att eleverna ska göra samma sak, samla sina elevarbeten med mera på en digital lagringsplats och återigen är bloggformen det kanske allra enklaste sättet. Varje termin kan de redigera bloggen, ta bort en del gammalt så att de till slut lär sig idén och vitsen att ständigt ha en uppdaterad profil som visar de projekt och resultat som de är mest stolta över.

Åtgärd

Ge exempel på hur du dokumentera dina insatser på ett mer disciplinerat sätt. 

Med vänlig hälsning

© John Steinberg