10. Undervisningskonsten

Hej!

Läxor är ett kontroversiellt ämne nu för tiden, med de som är för det och de som är emot. Problemet, som jag ser det, är att vi har en gammaldags idé om vad läxor är. Om vi håller oss till tanken att läxor består av ”mera av samma” och överinlärning förstår jag motståndet. Med det menas att eleven tar hem ytterligare mattetal eller ytterligare glosor av samma sort som eleven har tränat i skolan. Visst kan eleverna behöva träna tabeller och glosor, men jag tror att det är brist på kvalitativa bra och intressanta hemuppgifter som är dilemmat.

Hemuppgifter har fyra viktiga funktioner som debatten inte alltid tar upp. De tränar till ansvar och de är en kommunikation med föräldrarna. De tränar också studieteknik och s.k. exekutiva funktioner (att ”administrera” sig själv). 

Men vad är en kvalitativt bra hemuppgift? Några exempel från mitt perspektiv:

– Intervjuer – med släkt, syskon, vänner, grannar, lokala personligheter

– Ta reda på – ingredienser, kostnader, tillvägagångssätt 

– Dokumentation – hur man gör, hur andra har gjort, hur saker ser ut

– Idésamling – planering, brainstorming, källundersökningar

– Förberedelser – ”flipped klassrum” videos, se hur andra har gjort, lyssna på en annan lärare

– Prova på – recept, uppfinning, experiment, ny idrott, ny vana

Nej, vi kan inte förvänta att alla föräldrar engagerar sig och vi ska också undvika att formulera uppgifter som eleven inte kan göra helt på egen hand. Du behöver inte hålla med, men jag ser hemuppgifter som en del av processen att föra ut ett budskap om kvalitet, samarbete och ansvar – samt betydelsen av att man kan lära sig i vardagen och på olika sätt. Att ge meningsfulla hemuppgifter tillhör även ”undervisningskonsten.”

Åtgärd

Ge exempel på hemuppgifter med kvalitet.

Vad är bästa sättet att ge föräldrar insyn i hemuppgifternas betydelse och hur de kan stötta elevernas ansträngningar utan att göra uppgifter åt dem?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg