2. Läromedel

Hej!

Läromedel kan vara till stor hjälp. Notera bara ordet ”hjälp”, inte en lösning. Här kan du hämta inspiration. Här kan du få hjälp med strukturen. Här kan du få användbara texter, bilder, studiefrågor med mera, och om du arbetar med digitala läromedel kan du även få länkar till fördjupningsmaterial, extra övningar, filmmaterial, audiofiler med mera.

De flesta förlagen avser att täcka upp skolans centrala innehåll i sina läromedel och erbjuder även digitala plattformar där elever kan arbeta med sina texter och läraren kan få hjälp med sin administration och dokumentation.Ytterligare en fördel med digitala läromedel är att de kan uppdateras utan problem så ofta det kan behövas.

Lärares förhållningssätt till läromedel kan se väldigt olika ut från dem som litar på det till hundraprocent till den som inte alls vill använda förlagets läromedel utan, som ett exempel, använder litteratur som en utgångspunkt.

Vi vet att när man söker information på webben kan man inte alltid lita på källorna. Läromedelsförfattarna har som uppdrag att ha en hög nivå av tillförlitlighet, vilket är ytterligare en fördel. 

Som så ofta i undervisningen är utmaningen att hitta den rätta balansen mellan olika stödmaterial, nätet, tryckta böcker, digitalt material med mera. Det jag vill påminna om här är bara det att läromedel kan vara en bra utgångspunkt, men att undervisningskvalitet ändå beror på lärarens kompetens och förmåga att skapa dialog, interaktion och eftertanke, samt att kunna anpassa materialet till gruppens behov.

Åtgärd

På en skala 1-10 hur beroende är du av läromedel i din undervisning?

Se igenom några uppslag i läromedel ni i gruppen ska använda er av i några avsnitt under den kommande veckan. Läs texterna, exemplen, instuderingsfrågorna eller övningsuppgifterna tillsammans och diskutera fördelarna och nackdelarna – och kvaliteten.

Hur väljer ni läromedel inom kollegiet? Vilka procedurer har ni för det och vilka kriterier går ni efter?

Med vänlig hälsning

© John Steinberg

PS Sök gärna Rolf Ekelunds artilar på nätet om detta viktiga ämne.