1. Var visuell

Hej!

”Ju mer visuell du är som lärare, ju smartare elever kommer du att få” är ett budskap från den utbildare som har lärt mig mest om kraften av s.k. icke-verbal påverkan och icke-verbalt ledarskap, Michael Grinder (www.michaelgrinder.com).

Vi lärare är ett verbalt släkte. Nog kan vi prata och ibland pratar vi sönder våra elever. Sedan blir vi förvånade när eleverna glömmer vad de ska göra och frågar den klassiska frågan, ”Vad ska vi göra?”

Öka elevens minnesförmåga genom att så gott som alltid komplettera dina ord med det visuella. Exempel på det visuella är:

– Att skriva på tavlan

– Att visa en powerpoint (fast bilderna försvinner också, så det är inte bästa metoden)

– Att dela ut ett blad med instruktioner

– Att skriva på blädderblocket, riva av och sätta upp

– Att demonstrera

– Att ta fram en elev som visar vad som ska göras

”Är syfte, mål och instruktioner visuellt representerade?” är något jag alltid letar efter när jag besöker ett klassrum.

När eleverna frågar, ”Vad ska jag göra nu då?” Berätta inte, utan peka på instruktionerna. Träna eleverna att veta var de ska hämta information när de inte förstår vad de ska göra.

Åtgärd

Ge exempel på hur ett pass du ska ha nästa vecka kan presenteras mer visuellt.

Sedan är nästa utmaning – är syftet, mål och instruktioner begripliga? När vi skriver tvingar det oss att bli ännu tydligare, men det tål att tänka på och undersöka. Visa upp några instruktioner du har gett på ett blad till eleverna och be dina kollegor läsa och bedöma hur väl de begriper syfte, mål och vad som ska göras. Man kan även kontrolläsa läromedel i detta syfte.

Med vänlig hälsning

© John Steinberg