Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Trailer 1:25. Talk Show-Handledning-Böcker-Föreläsningar-Bibliotek

Fortbildning

Ny bok på gång

Länk till information hos Gothiakompetens

Utkommer i februari, men går att förbeställa redan nu. Du har gett dina instruktioner till eleverna men hur gör du när du går ut i gruppen för att hjälpa eleverna? Bokens tema är handledning i klassrummet. Här är en länk till pressmeddelandet som sammanfattar.

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Bara bra!

I denna samling ligger sex stycken textunderlag för att reflektera över det som faktiskt fungerar. I en stressig vardag behöver…

Uppför trappan

Med utgångspunkt från Maslows berömda behovstrappa diskuteras förutsättningarna för undervisningskvalitet. Se till att infrastrukturen inte stör och jobba uppåt i…