Föreläsningar

Här är några av Johns populära föreläsningar

-Ledarskap i klassrummet – Hållbart ledarskap
-Lärarens kroppsspråk
-Hitta styrkorna
-Stärk arbetslaget
-Att skapa och leda en kvalitetskultur

Läs mer

Talkshow

Talkshow, handledning, styrkeintervju. Tjänsten riktar sig till individer, arbetslag, ledningsgrupper och projekt grupper och även som PR för författare, musiker, entreprenörer med flera. Fokus på styrkor, värderingar, motivation. Kolla exemplen i menyraden Talkshow..

Läs mer

Forbildnings-biblioteket

Verktyg för pedagogfortbildning kring ledarskap, bemötande och kvalitet – texter, videos Zoomcasts.

Handledning i fortbildningskunskap erbjuds.

Läs mer 

Aktuellt

  • Nya böcker: Stärk arbetslaget (Skolan) Stärk arbetslaget (Förskolan)
  • Ny tjänst: The Empowerment Talkshow

Bokbeställningar

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Bara bra!

I denna samling ligger sex stycken textunderlag för att reflektera över det som faktiskt fungerar. I en stressig vardag behöver…

Uppför trappan

Med utgångspunkt från Maslows berömda behovstrappa diskuteras förutsättningarna för undervisningskvalitet. Se till att infrastrukturen inte stör och jobba uppåt i…

Fritidspedagoger

Denna samling med tjugo textunderlag om ledarskap, bemötande och kvalitet riktar sig till personalen på våra fritidshem. Huvudfokus är på…