Processutbildning: Ledarskap i klassrummet

Ny studiedag: Strategier för lärande (Länk)

Fortbildning och handledniing för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmen och förskolan. Välkommen.

Fortbildning

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Bara bra!

I denna samling ligger sex stycken textunderlag för att reflektera över det som faktiskt fungerar. I en stressig vardag behöver…

Uppför trappan

Med utgångspunkt från Maslows berömda behovstrappa diskuteras förutsättningarna för undervisningskvalitet. Se till att infrastrukturen inte stör och jobba uppåt i…

Fritidspedagoger

Denna samling med tjugo textunderlag om ledarskap, bemötande och kvalitet riktar sig till personalen på våra fritidshem. Huvudfokus är på…