Fortbildning och handledning för ett tydligare ledarskap i skolan, klassrummet, fritidshemmet och förskolan. Välkommen.

Fortbildning

Nätverket för Arbetslagsledare

Nu startas ett Nätverk för Arbetslagsledare. Utbildning-Handledning-Nätverk för arbetslagsledare inom grundskolan, fritids och förskolan. Ladda ner informationsfilen. Se även Samlingen inom Fortbildningsbiblioteket som ger ett försmak på för flera teman inom utbildningen.

Ladda ner: Info om Nätverket för Arbetslagsledare

Handledning

  • Handledning för ledningsgrupper, arbetslag och skolledare Läs mer
  • Intervjuer & Talkshow – Klargörande samtal om värderingar, styrkor och sitt nästa steg Läs mer

Prenumerera på Johns nyhetsbrev (6-7 nr per år) med tips & info.

Fortbildningsbiblioteket – Prata pedagogik!

Bara bra!

I denna samling ligger sex stycken textunderlag för att reflektera över det som faktiskt fungerar. I en stressig vardag behöver…

Uppför trappan

Med utgångspunkt från Maslows berömda behovstrappa diskuteras förutsättningarna för undervisningskvalitet. Se till att infrastrukturen inte stör och jobba uppåt i…