Kurs 5. Ge eleverna ett språk för sitt lärande. Del 1, Introduktion

Denna kurs behandlar metakognition, handledning i klassrummet, lärstrategier och lärande samtal utifrån John Steinbergs bok, Elevens lärande. Det finns fem avsnitt, alla med videos mellan 10 och 20 minuter långa.

Stanna videon ibland för diskussion med kollegor. Det övergripande syftet med min online kurser är att ge underlag för pedagogiska samtal. Här är huvudfrågan hur vi kan lära oss att förstå hur eleverna lär sig – att upptäcka mönster, att anpassa information, att handleda på ett bra sätt och att ställa metakognitiva frågor.

Referensboken är Elevens lärande: