Del 1 av 5, Ge elevernas ett språk för sitt lärande. Introduktion

Om denna kurs och betydelse av ett språk för sitt lärande att känna större kontroll över sin skolsituation. Kom ihåg att stanna videon då och då för att diskutera!