Del 2 av 5, Ge eleverna ett språk för sitt lärande