Del 3 av 5 Ge eleverna ett språk för sitt lärande

Detta avsnitt handlar om handledningen och om handledningens kroppsspråk. Hur gör vi eleverna mottaglig för vår information och hur hanterar vi stressen när alla vill ha vår uppmärksamhet på en gång?