Del 4 av 5, Ge eleverna ett språk för sitt lärande. Om lärande samtal

Detta avsnitt i kursen handlar om att sätta ord på elevernas lärstrategier. Exempel ges från interjuer med barn och ungdomar.